PL EN


2010 | 3(73) | 4-11
Article title

Zewnętrzne uwarunkowania realizacji przedsięwzięć budowalnych w Polsce w latach 2005-2008

Content
Title variants
EN
External Condition Influencing Completion of the Construction Projects in Poland in 2005-2008
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podejmowanie i realizacja przedsięwzięć budowlanych zależy od wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych. W artykule skupiono uwagę na zewnętrznych uwarunkowaniach przedsięwzięć budowlanych realizowanych w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Opisano pozytywne i negatywne czynniki zewnętrzne o największym znaczeniu w okresie 2005-2008. Długie cykle inwestycyjne powodują, że zmiany w sektorze budowlanym widoczne są z kilkumiesięcznym opóźnieniem, dlatego też dane do analizy przyjęto z okresu 2005 – 2008 r.
EN
Undertaking and development of the construction projects depend on many factors: external and internal. The paper is focused on external conditions influencing construction projects completed in Poland after its accession to the European Union. Positive and negative external factors, most significant for the period of 2005-2008, are described. As a result of long construction cycles, many changes in the construction sector can be seen few months later. For this reason the analysis was made on the available information gathered in 2005-2008.
Year
Issue
Pages
4-11
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
author
 • Politechnika Krakowska, Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa
 • Politechnika Krakowska, Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa
 • Politechnika Krakowska, Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa
References
 • Bolkowska Z. "Budownictwo zwolniło tempo", Forum Budowlane 7/2007.
 • Bolkowska Z., "Brak ludzi do pracy wyhamuje budownictwo? - wyniki III kwartału 2007 (cz.ll)", murator plus.
 • Borowicz A. "Wpływ prawa zamówień publicznych na przebieg procesów inwestycyjno-budowlanych w sektorze publicznym" Materiały XIII Konferencji Naukowo-Technicznej PZiTB "Wynagrodzenia za roboty budowlane w zamówieniach publicznych", Ciechocinek 10-12 października 2007 r.
 • "Euro 2012 w Polsce: boom w gospodarce", eGo- spodarka.pl, 2007.
 • "Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju" - rok 2007, GUS.
 • "Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2008" Notatka informacyjna Wyniki badań GUS, GUS Departament Badań Demograficznych.
 • "Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w styczniu 2008 r.", Informacje bieżące, GUS.
 • Polska - podstawowe tendencje, Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w styczniu 2008 r., GUS.
 • Sosna B. "Budownictwo inżynieryjne - inwestycje za 250 mld zł", Forum Budowlane 10/2007.
 • www.muratorplus.pl
 • www.paiz.gov.pl
 • www.pmrpublications.com
 • www.stat.gov.pl
 • www.mrr.gov.pl
 • www.funduszestrukturalne.gov.pl
 • www.funduszspojnoscl.gov.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25bccf7e-d95a-4551-be06-3f05580f5cc3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.