PL EN


2013 | 14 | 2 | 298-308
Article title

APPLICATION OF MULTIVARIATE DISCRIMINANT ANALYSIS FOR ASSESSMENT OF CONDITION OF CONSTRUCTION COMPANIES

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The construction is important in a market economy. From the development of the construction industry depends on large extent how the economy will function. Hence, the need for continuous monitoring of both –the market and the use of methods- that will objectively evaluate the quality of the construction companies. The paper contains consideration about usage discriminant analysis in financial audit of construction companies. 30 companies from construction sector, which are listed on the Warsaw Stock Exchange, were selected for study. The analysis encompassed financial data from balance sheets and from profit and loss account in the period from January 1, 2005 to December 31, 2012.
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
298-308
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
 • Jajuga K., Walesiak M. (1998) Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, AE, Wrocław.
 • Kisielińska J., Waszkowski A. (2010) Polskie modele do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw i ich weryfikacja, EiOGŻ nr 82, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Lichota W. (2009) Metody wczesnego ostrzegania o zmianach sytuacji finansowej przedsiębiorstw, Wiadomości Statystyczne nr 10, Warszawa.
 • Gajdka J., Stos D.(1996) Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. R. Borowieckiego: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, AE, Kraków.
 • Hamrol M., Chodakowski J. (2008) Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej, Badania Operacyjne i Decyzje nr 3, Wrocław.
 • Hołda A. (2001) Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, Rachunkowość nr 5.
 • Mączyńska E. (1994) Ocena kondycji przedsiębiorstwa (uproszczone metody), Życie gospodarcze nr 38.
 • Mączyńska E. Zawadzki M. (2006) Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, Ekonomista nr 2, Warszawa.
 • Prusak B. (2005) Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Prusak B. (2004) Jak rozpoznać potencjalnego bankruta?, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, Tom 3, Gdańsk.
 • Sojak S. Stawicki J. (2001) Wykorzystanie metod taksonomicznych do oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 3, Warszawa.
 • Sukiennik M. (2007) Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do oceny stanu finansowego przedsiębiorstw, Referaty II KKMM, Kraków
 • The consolidated financial statements construction companies for the years 2007-2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25bd8326-2623-454a-8c0a-f79f85402e47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.