PL EN


2002 | 4 | 37-42
Article title

Trwałość przemysłowo-osadniczych układów przestrzennych w starym rejonie przemysłowym (przykład dorzecza Małej Panwi)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedstawiona praca nawiązuje tematycznie i przestrzennie do wczesnej pracy autora o rozwoju ośrodków przemysłowych nad Małą Panwią (Rajman, 1962). Praca ta reprezentowała częsty jeszcze wówczas w geografii przemysłu kierunek historyczno-geograficzny (Kortus, Pakuła, 1998), zwany także retrospektywnym (Misztal, Zioło. 1998). Istotą tego nurtu było badanie uwarunkowań rozwoju przemysłu, a w szczególności podjęcie prób ukazania zmiany roli poszczególnych czynników lokalizacyjnych w czasie. W pracach takich uwzględniało się zatem zazwyczaj historyczne warunki powstania, czynniki lokalizacyjne oraz rozwój , rozmieszczenie zakładów przemysłowych, a tatle kształtowanie się struktury przestrzennej przemysłu. Takie, po części krajobrazowe ujmowanie problematyki przemysłowej , poparte bezpośrednimi badaniami terenowymi, wynikało w znacznym stopniu z ówczesnego braku publikowanej bazy statystycznej, nie tylko zresztą odnoszącej się do zagadnień przemysłowych.
Keywords
Contributors
author
References
  • H. Borek, 1989. Kolonizacja fryderycjańska na Górnym Śląsku w obliczu nazewnictwa miejscowego, "Studia Śląskie". t. XLVII, s. 21-52.
  • S. Golachowski., 1965. Proces semiurbanizacji w województwie opolskim, Kwartalnik Opolski" r. XI, nr 2, s. II-31.
  • Z. J. Kamiński, 1965. Problemy rozwoju gminy Krupski Młyn- zagadnienia planowania przestrzennego. [w:] "Urbanizacja wsi na obrzeżach miejsko-wiejskich", Katowice 1965, s. 127-137.
  • B. Kortus, L. Pakuła. 1998. Charakterystyka i ocena dorobku ośrodka krakowskiego w dziedzinie geografii przemysłu, [w:] ,.Dorobek polskiej geografii przemysłu w badaniach ośrodków akademickich". Warszawa-Kraków, 1998, s. 97-120.
  • T. Ładogórski T., 1949. Kolonizacja fryderycjańska na Śląsku, "Przegląd Zachodni", r. V, nr 516, s. 362-380.
  • S. Misztal, Z. Zioło, 1998. Wprowadzenie, [w]: Dorobek polskiej geografii przemysłu, op. cit., s. 9-16.
  • J. Rajman, 1962. Rozwój ośrodków przemysłowych nad Małą Panwią, Katowice, wyd. Śląsk.
  • A. Wajda, Zakład przemysłowy w środowisku wiejskim (na przykładzie Huty "Małapanew'' w Ozimku), Opole 1970.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25c134b1-76d5-427c-bd75-475822d948f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.