PL EN


2016 | 3 | 250-252
Article title

The growing importance of Enterococcus and Streptococcus agalactiae in uncomplicated urinary tract infections

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
References
  • Hryniewicz W, Holecki M. Rekomendacje diagnostyki terapii i profilaktyki zakażeń układu moczowego u dorosłych. Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011–2015. Warszawa: Narodowy Instytut Leków; 2015.
  • Wojtaszek E, Głogowski T. Patogeneza zakażeń układu moczowego. Terapia 2014; XXII , 12, 1(314): 34–36.
  • Kurpas D, Kiliś-Pstrusińska K. Nawracające zakażenia układu moczowego w praktyce lekarza rodzinnego – zasady diagnostyki i terapii. Terapia 2012; XX, 3, 1(269): 67–72.
  • Grzesik A, Poletyło A, Wolska A. Czynniki etiologiczne zakażeń układu moczowego u dzieci leczonych w I nstytucie Matki i D ziecka. Med Wieku Rozw 2008; 12(3): 789–794.
  • Bronk M, Kochowska-Bronk M, Śledzińska A, et al. Bakterie z rodzaju Enterococcus jako ważny czynnik etiologiczny zakażeń układu moczowego u pacjentów ambulatoryjnych. Forum Med Rodz 2010; 4(3): 14–19.
  • Dzierżanowska D. Antybiotykoterapia praktyczna. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Medyczne α-medica press; 2000.
  • Roland A. The etiology of urinary tract infection: traditional and emerging pathogens. Am J Med 2002; 113(1A): 14–19.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25c63fbb-712b-4fa0-b532-642172cfd306
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.