PL EN


2012 | 5 | 25-35
Article title

From Brain Drain to Brain Exchange: How to Use Better Highly Skilled Workers. A Conceptual Approach

Content
Title variants
PL
Od brain drain do brain exchange: jak lepiej zagospodarować wiedzę i umiejętności wysoko wykwalifikowanych pracowników
Languages of publication
EN PL
Abstracts
PL
Sprostanie problemom, które wynikają z braku wykwalifikowanej siły roboczej, stanowić będzie w przyszłości istotne wyzwanie dla rozwoju regionalnego. Problem dotyczy w szczególności wysoko wykwalifikowanych pracowników, traktowanych jako nośniki wiedzy, których absencja może negatywnie wpływać na społeczno-gospodarczy rozwój regionalny. W powyższym kontekście uwzględnienie migracji osób wysoko wykwalifikowanych powinno stać się częścią regionalnej strategii przeciwdziałania zjawisku utraty wykwalifikowanej siły roboczej, przy czym w obliczu mobilności europejskiej na szczególną uwagę zasługuje problem transferu wiedzy. Swoboda przepływu zasobów pracy natrafia niejednokrotnie na przeszkody praktyczne, takie jak: brak dostępu do poszczególnych zawodów, regionalnych rynków pracy i społeczności regionalnych. Obok działań zmierzających do uznawania kwalifikacji zawodowych regiony powinny wypracować koncepcje, zmierzające do pełnego wykorzystania potencjału zawodowego migrantów i ich umiejętności, a następnie do całkowitego wchłonięcia ich wiedzy. W związku z powyższym głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wpływu wiedzy posiadanej przez migrantów na rozwój regionów pochodzenia i regionów docelowych oraz prezentacja dwóch inicjatyw wspierających rozwój regionalny, tj. koncepcji inkluzji migrantów oraz zwiększania zdolności absorpcyjnej regionów. Są to instrumenty, które pozwolą na uniknięcie negatywnych konsekwencji zjawisk migracyjnych typu: brain drain i brain waste, a jednocześnie pozwolą na wykorzystanie wiedzy w wyniku brain gain i brain exchange. W końcowej części artykułu przedstawiono sieci migracyjne, postrzegane jako instrument służący zwiększaniu absorpcji wiedzy oraz wspierający integrację społeczną.
EN
One of the key rights of each European citizen stated in the Lisbon Treaty is the freedom to move within Europe. Especially, in times of increasing intra- and inter-European labour mobility, this right should be the spotlight of regional, national and EU agenda. But in reality, the freedom of movement underlies practical obstacles such as an access to particular occupations and regional labour markets, which is bound to (a) the official recognition of professional qualifications, differing in each member state as well as (b) language skills. These and further factors hinder (1) labour migrants to make full use of their skill potential and (2) regions to completely absorb their knowledge. Thus, metaphorically speaking, the knowledge gets lost and wasted between the home and target emigration regions. Hence, this article aims at presenting knowledge effect on the home and target regions and discusses possible regional structures fostering inclusion and absorption capacity to avoid brain drain and brain waste, but empowers brain gain and brain exchange as positive knowledge effects. The final part presents regional actors' networks and inter-regional social networks (migration networks) as possible instruments to build regional structures for better regional social inclusion and knowledge absorption and as pipelines for knowledge spillover.
Year
Issue
5
Pages
25-35
Physical description
Dates
published
2012-09-2012-10
Contributors
  • Institut Arbeit und Technik, Research Department Innovation, Berlin
  • Wydział Ekonomii, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Rzeszów
author
  • Twente Centre for Studies in Technology and Sustainable Development, Amsterdam
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25cbdf3b-be94-4300-963c-176d5dece613
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.