PL EN


2012 | 7 | 45-52
Article title

Technologie informacyjne i multimedialne szansą edukacji XXI wieku

Content
Title variants
Information and multimedia technologies as a chance for education in 21st century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy podjęto próbę analizy wpływu rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, a zwłaszcza technik multimedialnych na szeroko rozumianą edukację. Zwrócono uwagę na możliwości, jakie stwarzają te technologie dla wprowadzania nowych rozwiązań w dziedzinie edukacji tak młodzieży, jak i osób dorosłych. Wskazano na możliwości wykorzystania tych technologii w kształceniu ustawicznym. Przeanalizowano wpływ technologii informacyjnych i multimedialnych na skuteczność i efektywność kształcenia. Rozpatrzono uwarunkowania społeczne, demograficzne i ekonomiczne wprowadzania tych technologii do współczesnej edukacji.
EN
In this work an attempt has been made to analyze the influence of the development of information- communication technologies, especially of multimedia systems, on the widely defined education. Possibilities created by these technologies to introduce new solutions in education of youth and adults have been marked. Also the possibilities of use of such technologies in a continuing education have been appointed. The influence of information and multimedia technologies on the accuracy and efficiency of education was analyzed as well. Social, demographic, and economic conditionings of introduction such technologies to modern education have been discussed.
Year
Volume
7
Pages
45-52
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
References
 • Antonowicz D., Gorlewski B., Demograficzne tsunami. Raport Instytutu Sokratesa na temat wpływu zmian demograficznych na szkolnictwo wyższe do 2020 roku, Warszawa 2011, http://instytutsokratesa.pl
 • Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011.
 • Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2010, http://www.mswia.gov.pl/portal/SZS/497/8737/ (dostęp 15.09.2011).
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006–2010, Główny Urząd Statystyczny. Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i Opracowania Statystyczne. Warszawa 2010. http://www.stat.gov.pl/gus/nauka_technika_PLK_HTML.htm (dostęp 18.10.2011).
 • Parlament Europejski i Rada. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony małoletnich, godności ludzkiej oraz prawa do odpowiedzi w odniesieniu do konkurencyjności europejskiego przemysłu audiowizualnego oraz internetowych usług informacyjnych {2006/952/WE}. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 378/72 z dnia 27.12.2006.
 • Skarbek W., Multimedia. Algorytmy i Standardy Kompresji, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1998.
 • http://mckinseyonsociety.com/how-the-worlds-most-improved-school-systems-keep-getting-better/
 • http://www.microsoft.com/poland/edukacja/szkoly/szkolanowychtechnologii/Szkolenia_dla_uczniow.aspx
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-3156
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25d2e0f1-eba5-4c6b-b286-ee9cdcb7da76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.