PL EN


2016 | LXV (65) | 1 | 147-167
Article title

Budżet partycypacyjny jako szansa redukcji społecznych problemów miast

Content
Title variants
EN
Participatory budgeting as a way to reduce social problems in towns
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wielość problemów w miastach polskich skutkuje niską jakością życia mieszkańców. Dokumentację tego stanu zawierają lokalne Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych, skupiające uwagę na kategoriach upośledzonych społecznie, zagrożonych marginalizacją. Korzystnym rozwiązaniem byłoby takie skonstruowanie zasad budżetów partycypacyjnych, które w znacznym stopniu uwzględniałoby potrzeby tych środowisk. Przegląd zadań przyjętych w budżetach obywatelskich (edycja 2015) wskazuje, że zwycięskie projekty nie są nastawione na środowiska wymagające wsparcia (ludzi starszych, osoby z dysfunkcjami), także zaniedbane społecznie, zagrożone marginalizacją. Tym samym środowiska te tracą część szans wynikających z wdrażania budżetu. Artykuł uwzględnia analizę wniosków przyjętych w ramach budżetów partycypacyjnych Warszawy, Krakowa, Lublina i Z ielonej Góry.
EN
The low quality of life in Polish cities results from a multitude of problems in urban areas. These problems are specifically addressed in local Strategies for Solving Social Problems, which are aimed at helping people who are socially handicapped and threatened with marginalization or exclusion. A beneficial solution would seem to be local participatory budgeting programmes, but the 2015 editions of such programmes show that the winning projects were not aimed at those groups which need support (the elderly, dysfunctional people) or those in danger of being marginalized. These groups are in fact excluded from most participatory budgets. This paper draws its conclusions from participatory budgeting programmes in Warsaw, Krakow, Lublin and Zielona Góra
Year
Volume
Issue
1
Pages
147-167
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
  • Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Stosowanej Uniwersytet Zielonogórski,, leszkowiczbaczynski@gmail.com
References
  • Brzeziński K. 2016. „Między biernością a aktywnością obywatelską w kontekście łódzkiego budżetu obywatelskiego”, Studia Miejskie 21: 167–181.
  • Czeszejko-Sochacka E. 2014. Budżet partycypacyjny to nie tylko chodniki i ścieżki rowerowe, dostęp internetowy. http://ewaczeszejko-sochacka.natemat.pl/133785,budzet-partycypacyjny-to-nie-tylko-chodniki-i-sciezki-rowerowe [dostęp: 10.03.2015].
  • Gerwin M. 2013. 8 kryteriów budżetu obywatelskiego: http://www.sopockainicjatywa.org/ 2013/01/31/8-kryteriow-budzetu-obywatelskiego/ [dostęp: 15.04.2015].
  • Głogowski P. 2014. Poznański budżet obywatelski – analiza i rekomendacje. Poznań: Stowarzyszenie „Ulepsz Poznań”.
  • Jarosz M. (red.) 2008. Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
  • Kębłowski W. 2013. Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi. Instytut Obywatelski, www.instytutobywatelski.pl/wp-content/.../budzet_partycypacyjny.pdf [dostęp: 1.03.2015].
  • Leszkowicz-Baczyński J. 2015. Budżet partycypacyjny jako element aktywizacji społeczności miejskich. Co osiągamy, co tracimy? W: Aktywność vs bierność polityczna w Polsce i Europie. M. Musiał-Karg (red.). Poznań: Wydawnictwo UAM [w druku].
  • Lewenstein B., Schindler J., Skrzypiec R. (red.). 2010. Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Marcuse P. 2012. Whose right(s) to the city? W: Cities for people, not for profit. N. Brenner, P. Marcuse, M. Mayer. London: Routledge.
  • Olech A. (red.). 2011. Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
  • Ostaszewski K. 2013. Partycypacja społeczna w procesie rozstrzygnięć w administracji publicznej. Lublin: Wydawnictwo KUL.
  • Swianiewicz P. 2012. Partycypacja w realizacji polityk miejskich. W: Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym. M. Stec, M. Mączyński (red.). Warszawa: Wolters Kluwer.
  • Theiss M. 2010. System pozornie otwarty. O instytucjonalnych uwarunkowaniach lokalnej partycypacji politycznej w Polsce. W: Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych. Warszawa.
  • Budżet obywatelski Lublina. 2015. https://obywatelski.lublin.eu/category/view?category_id= 18&slug=projekty-duze [dostęp: 20.04.2015].
  • Budżet obywatelski Zielonej Góry. 2014. prezentacja PowerPoint, www.zielona-gora.pl/.../5850_Budzet%20obywatelski%20131121_1015... [dostęp: 20.04.2015].
  • Budżet partycypacyjny Krakowa. 2014. http://www.krakow.pl/budzet/157442,artykul,realizacja_zadan.html [dostęp: 15.04.2015].
  • Budżet warszawski. 2014. http://twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/warszawiacy-zg-osili-2326-projekt-w [dostęp: 20.04.2015].
  • Ewaluacja pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego w Krakowie. 2014. Warszawa–Kraków: Stocznia. Pracownia badań i innowacji społecznych, www.krakow.pl/zalacznik/207941 [dostęp: 15.04.2015].
  • Krajowa Polityka Miejska 2023. 2015. Warszawa (brak wydawnictwa).
  • People & Participation. How to put citizens at the heart of decision-making. 2005. London: Involve.
  • Społeczna Strategia Warszawy. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009––2020. 2008. Warszawa (brak wydawnictwa).
  • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015–2020. 2015. Kraków (brak wydawnictwa).
  • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lublin 2014–2020. 2014; http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=209452 [dostęp: 16.03.2015].
  • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Zielona Góra na lata 2012–2020. 2012. Zielona Góra (brak wydawnictwa).
  • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Zielona Góra. 2012; http://www.zielonagora.pl/PL/1647/5154/Strategia_Rozwiazywania_Problemow_Spolecznych_w_Miescie_Zielona_Gora_na_lata_2012-2020/ [dostęp: 16.03.2015].
  • Unpacking the Value, Principles and Standards. 2009. Manchester: PB Unit.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25d42b01-000d-4b26-bd30-51155e33aa1f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.