PL EN


2014 | 2 (2) | 51-63
Article title

Kulturowe wartości szwedzkiego państwa dobrobytu w świetle wybranych typologii kultury

Content
Title variants
EN
Cultural values of the swedish welfare state in the light of the chosen typologies of culture
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses the cultural values of the welfare state in Sweden by combining the characteristics and principles of the Swedish welfare state type with selected classifications of attitudes towards the welfare state and the idea of welfare culture. The author compares indicated ideas of the Swedish welfare culture with Swedish cultural characteristics presented in two typologies of culture, in which Swedish society is characterized without much reference to the characteristics of the welfare state. The purpose of this article is to show the relationship between characteristics of Swedish welfare state and the values and attitudes of Swedish society. An additional purpose of this article is to draw attention to the possibility of making comparisons between the structure of the welfare state in a country and its culture by using existing typologies of culture. The article ends by stating a clear similarity between the ideas of the Swedish welfare culture and features of Swedish culture in other typologies of culture and high usability of evaluation solutions of welfare state in terms of the welfare culture.
Keywords
Contributors
References
 • Anioł W., O nordyckich receptach na spójność społeczną, [w:] K. Musiał, M. Chacińska, Nowocześni i postępowi ? Cywilizacyjny wymiar Skandynawii z polskiej perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 • Anioł W., Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.
 • Burchell B., Flexicurity as a moderator of the relationship between job insecurity and psychological well-being, ,,Cambridge Journal of Regions, Economy and Society” 2009, no. 2(3).
 • Czech-Rogosz J., Czech S., Wybrane modele gospodarki rynkowej, [w:] S. Swadźba (red.), Systemy gospodarcze. Zagadnienia teoretyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 • Grimshaw D., J. Rubery, The end of the UK’s liberal collectivist social model? The implications of the coalition government’s policy during the austerity crisis, ,,Cambridge Journal of Economics”, 2012, vol. 36.
 • Esping-Andersen G., Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, Difin, Warszawa 2010.
 • Gardowski J., Gilejko L., Siewierski J., Towalski R., Socjologia gospodarki, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2006.
 • Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu. USA, Japonia, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2011.
 • http://www.norden.org/en/about-nordic-co-operation/areas-of-co-operation/children-and-young-adults/nordic-co-operation-on-children-and-young-people [dostęp: 12.11.2014].
 • http://www.oecd-ilibrary.org/economics/country-statistical-profile-sweden_20752288-table-swe [dostęp: 12.11.2014].
 • Jasiński R., Profile kulturowe a rozwój gospodarczy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
 • Jordan B., The place of ‘place’ in theories of poverty: Mobility, social capital and well-being, ,,Cam-bridge Journal of Regions, Economy and Society” 2008, vol. 1(1).
 • Justyński J., Justyńska I., Historia myśli socjologiczno-ekonomicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
 • Kowalczyk O., Kamiński S. (red.), Wymiary polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • Księżopolski M., Polska polityka społeczna na tle modeli występujących w Europie, [w:] W. Anioł, M. Duszczyk, P.W. Zawadzki (red.), Europa socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?, Instytut Polityki Społecznej UW, Warszawa 2011.
 • Kumlin S., Państwo opiekuńcze: wartości, preferencje strategii decyzyjnych i ocena działania, [w:] R.J. Dalton, H.D. Klingemann (red.), Zachowania polityczne, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Lewandowski E., Pejzaż etniczny Europy, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2004.
 • Luhmann N., Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego, PWN, Warszawa 1994.
 • Nowiak W., Nordycki model „welfare state” w realiach XXI wieku. Dylematy i ewolucja systemu w społeczeństwach dobrobytu – wnioski praktyczne, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2011.
 • Partycki S., Zarys teorii socjologii gospodarki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004.
 • Pfau-Effinger B., Culture and welfare state policies: Reflections on a complex interrelation, “Journal of Social Policy”, 2005, vol. 34, issue 01.
 • Sandmo A., Ekonomiści o państwie dobrobytu, [w:] T.S. Edvardsen, B. Hagtvet (red.), Nordycki model demokracji i państwa dobrobytu, PWN, Warszawa 1994.
 • Sugden R., Wilson J.R., Economic Globalisation: Dialectics, conceptualisation and choice, ,,Contributions to Political Economy” 2005, vol. 24(1).
 • Swedenborg B., Szwedzki model państwa opiekuńczego: wnioski z perspektywy amerykańsko-szwedzkiej, [w:] W. Bieńkowski, M.J. Radło (red.), Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Wiśniewski J., Ewolucja szwedzkiego i brytyjskiego modelu polityki społecznej w latach 1993-2003, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2005.
 • Zawadzki S., Państwo o orientacji społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25dc3990-a74d-4702-a5cd-6e86c2075b3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.