PL EN


2007 | 1(10) | 9-21
Article title

Wybrane metody kontroli kosztów i finansowania przedsięwzięć w zarządzaniu projektami

Authors
Content
Title variants
EN
Selected methods of controlling costs and financing enterprises in project management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie modeli dwóch metod kontroli kosztów i finansowania przedsięwzięć. Są to: metoda Earned Value (EVT), metoda Project Finance (PF). Metoda EVT jest stosowana w bieżącym monitorowaniu i analizie realizacji projektów. Funkcje te są odniesione do kontroli kosztów, a zarazem do ustalenia przebiegu prac wykonawczych w czasie. Ważną rolę w metodzie EVT pełnią techniki kwalifikacji stopnia wykonania projektu. Wykorzystuje się je do rozliczenia projektu, mając na względzie wykonanie planu kosztów oraz poziom zaawansowania przedsięwzięcia od strony technicznej. Metoda PF jest koncepcją finansowania projektów w specyficzny sposób, mianowicie w oparciu o nadwyżkę finansową generowaną przez sam projekt. Oznacza to, że finansowanie realizacji przedsięwzięć (przede wszystkim dużych zadań inwestycyjnych) bazuje na kredycie, dla którego źródłem spłaty jest nadwyżka finansowa uzyskana wprost z projektu, zaś zabezpieczeniem kredytu jest majątek, powstający w rezultacie realizacji projektu.
EN
The aim of this article is to present the models of two methods of controlling costs and financing enterprises, including: Earned Value (EVT) method, Project Finance (PF) method. The methods are directed in the following way. EVT method is applied in current monitoring and analysis of project performance. These functions are referred to cost control and simultaneously – to establishing the course of executive works over time. An important role in EVT method is played by qualification techniques of project performance level which are used to settle a project, paying attention to the performance of the cost schedule as well as the level of enterprise advancement from the technical side. PF method is a concept of financing project in a specific way, that is based on financial surplus generated by the project itself, which means that financing the performance of enterprises (mainly big investment assignments) is based on a loan whose repayment source is financial surplus achieved directly from the project, while the loan is secured by the property generated as a consequence of performing the project.
Year
Issue
Pages
9-21
Physical description
Dates
published
2007
Contributors
 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, adam.stabryla@mwse.edu.pl
References
 • Brigham E.F., Gapenski L.C. 2000. Zarządzanie finansami. T. 1–2. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1163-5.
 • Czerkas K. 2002. Project finance w polskiej praktyce: zastosowanie w działalności developerskiej. Warszawa: Twigger. ISBN 83-88904-09-4.
 • Harroff N.H. 2003. Discrete Versus Level of Effort, NNH Enterprise. Dostępne w Internecie: http://www.nnh.com/ev/perform.html.
 • Kwiatkowski P. 1998. Project Finance – metoda finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. "Bank i Kredyt", nr 1–2.
 • Listkiewicz J. i in. 2004. Metody realizacji projektów inwestycyjnych – planowanie, finansowanie, ocena. Gdańsk: Wyd. ODiDK. ISBN 83-7187-919-9.
 • Rutkowski A. 2003. Zarządzanie finansami. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1410-3.
 • Sierpińska M., Jachna T. 2004. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14206-5.
 • Stabryła A. 2006. Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14846-2.
 • Wawak S. 2000. Earned Value – metoda kontroli procesu na przykładzie projektu inwestycyjnego. W: Management Forum 2020, pod red. K. Krzakiewicza i S. Cyferka. Poznań: Wyd. Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-89224-39-9.
 • Wilkens T.T. 1999. Earned Value. Clear and Simple. Primavera Systems, materiał w formacie PDF.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25de2ebf-a2b4-466b-a691-9eca4d178315
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.