PL EN


2014 | 7 | 153-162
Article title

Attitudes of parents of child with special educational needs towards inclusive education: a perspective from Southwest of China

Authors
Content
Title variants
PL
Postawy rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wobec nauczania integracyjnego w południowo-zachodnich regionach Chin
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The purpose of this study was to identify the attitudes of parents of children with special educational needs towards inclusive education in the southwest of China. The questionnaire was designed to obtain the needed data and was distributed to parents of children with special educational needs, who were learning in regular classrooms in 36 public, regular primary schools in the southwest of China. The analysis of the collected data indicated three main characteristics. The majority of parents recognized the advantages of inclusive education and preferred their children to study in regular schools. At the same time there were still 44.8% of parents that recognized the benefits of a special school. Most of the parents had low expectations for their children’s development. The study ended with research-based recommendations for future practice.
PL
Celem tego badania było określenie postaw rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wobec edukacji integracyjnej. Kwestionariusz, zaprojektowany w celu uzyskania niezbędnych danych, został rozesłany do rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, których dzieci uczyły się w 36 regularnych publicznych szkołach podstawowych w Chinach. Analiza zebranych danych wskazuje trzy główne tendencje: większość rodziców uznaje korzyści płynące z edukacji włączającej i woleliby, aby ich dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczyły się w zwykłej szkole; równocześnie 44,8% rodziców dostrzegało korzyści wynikające z uczęszczania przez ich dzieci do szkoły specjalnej; oczekiwania rodziców odnośnie do rozwoju swoich dzieci były dość niskie. Większość z nich w niewielkim stopniu przewidywała rozwój swoich dzieci. Artykuł kończą, wynikające z przeprowadzonych badań, zalecenia dotyczące praktycznych działań w przyszłości.
Contributors
author
  • Sichuan Normal University, Faculty of Education Science, Chengdu, Sichuan, China
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25de42e2-d7bf-48d8-8df5-bcc0cf0e7bdf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.