PL EN


2017 | 7 |
Article title

Doświadczanie przemocy w szkole a jakość życia dzieci w Wielkopolsce

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania satysfakcji z życia przeprowadzonego w 2014 r. wśród losowo wybranych dzieci w wieku 8, 10 i 12 lat uczęszczających do szkół podstawowych w województwie wielkopolskim. Celem badania było porównanie subiektywnej oceny jakości życia dzieci doświadczających i niedoświadczających przemocy ze strony rówieśników. Dokonano podziału uczestników badania ze względu na rodzaj doświadczanej przemocy — fizycznej (bicie) i relacyjnej (odtrącanie). Do oceny jakości życia wykorzystano skale psychometryczne: OLS (Overall Life Satisfaction), SLSS (Student Life Satisfaction Scale) i BMSLSS (Brief Multidimensional Student Life Satisfaction Scale). Porównano średnie wartości wymienionych wskaźników dla dzieci doświadczających i niedoświadczających przemocy według wieku. Do oceny statystycznej istotności różnic zastosowano test t-Studenta. Ponadto skonfrontowano stan posiadania niektórych dóbr w obu grupach uczestników badania oraz porównano poziom zadowolenia z niektórych elementów składających się na jakość życia. Badanie wykazało, że satysfakcja z życia dzieci bitych i odtrącanych maleje wraz z wiekiem szybciej niż w przypadku pozostałych dzieci. Jednym z czynników wpływających na to jest gorsza sytuacja materialna dzieci doświadczających przemocy. Kolejny czynnik to własny wygląd, przy czym nabiera on znaczenia w starszych grupach wieku.
EN
The article presents the results of a research on the life satisfaction, conducted in 2014, among randomly selected children aged 8, 10 and 12, attending primary schools in Wielkopolskie voivodship. The aim of this research is to compare the subjective assessment of the life quality of children experiencing and not experiencing peer violence. Division of the participants was conducted due to the type of experienced violence — physical (beating) and emotional (rejection). Psychometric scales such as OLS (Overall Life Satisfaction), SLSS (Student Life Satisfaction Scale) and BMSLSS (Brief Multidimensional Student Life Satisfaction Scale) were used to evaluate the quality of the examined children life. The mean values of the above-mentioned indicators for children experiencing and not experiencing violence according to age were compared. The Student’s t-test was used to evaluate the significance of differences. Moreover, the state of certain goods possession in both groups of participants was confronted as well as the level of satisfaction with some aspects of life quality was compared. The research has shown that life satisfaction of beaten and discarded children decreases with age faster than other children. One of the factors impacting such results is the worse financial situation of children experiencing violence. Another factor is appearance, but it becomes more important in older age groups.
Year
Issue
7
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Bradshaw, J., Martorano, B., Natali, L., de Neubourg, C. (2013). Children’s Subjective Well-Being in Rich Countries. Child Indicators Research, nr 6 (4), s. 619—635. DOI: 10.1007/s12187-013-9196-4.
 • Campbell, A., Converse, P.E., Rodgers, W.L. (1976). The quality of American life: Perceptions, evaluations, and satisfactions. Nowy Jork: Russell Sage.
 • Casas, F., Bello, A., Gonzalez, M., Aligue, M. (2013). Children’s Subjective Well-Being Measured Using a Composite Index: What Impacts Spanish First-Year Secondary Education Students’ Subjective Well-Being? Child Indicators Research, nr 6, s. 433—460. DOI: 10.1007/s12187-013-9182-x.
 • Cerezo, F., Méndez, I., Ato, M. (2013). Moderating role of family and friends’ factors between dissocial behavior and consumption in adolescents. International Journal of Clinical and Health Psychology, nr 13, s. 171—180.
 • Crick, N.R., Grotpeter, J.K. (1995). Relational Aggression, Gender, and Social-Psychological Adjustment. Child Development, vol. 66, no. 3 (Jun., 1995), s. 710—722.
 • Cummins, R., Lau, A. (2005). Personal well-being index — school children. Melbourne: School of Psychology, Deakin University.
 • Huebner, E.S. (1991). Initial development of the Student’s Life Satisfaction Scale. School Psychology International, nr 12 (3), s. 231—240. DOI: 10.1177/0143034391123010.
 • Huebner, E.S. (1994). Preliminary development and validation of a multidimensional life scale for children. Psychological Assessment, nr 6 (2), s. 149—158.
 • ISCIWeB (2013). International Survey of Children’s Well-Being. Pobrane z: http://www.isciweb.org. Initiators: ISCI, UNICEF and World Vision, stan na 13 lipca 2016 r.
 • Kossewska, J. (2014). Dziecięca agresja a umiejętność mentalizowania. Edukacja, nr 2 (127), s. 21—36.
 • Land, K.C., Lamb, V.L., Meadows, S.O., Taylor, A. (2007). Measuring trends in child well-being: An evidence-based approach. Social Indicators Research, nr 80, s. 105—132. DOI: 0.1007/s11205-006-9023-0.4.
 • Olk, T. (2010). Investing in Children? Changes in Policies Concerning Children and Families in European Countries. W: M. Ajzenstadt, J. Gal (red.), Children, genders and families in Mediterranean Welfare States, volume 2 of the series Children’s Well-Being: Indicators and Research.
 • Povedano, A., Cava, M.J., Monreal, M.C, Varelac, R., Musitua, G. (2015). Victimization, loneliness, overt and relational violence at the school from a gender perspective. International Journal of Clinical and Health Psychology, nr 15, s. 44—51.
 • Rees, G., Bradshaw, J., Goswami, H., Keung, A. (2010). Understanding Children’s Well-Being: A national survey of young people’s well-being. London: The Children’s Society.
 • Ruiz, D.M., Díaz, A.P., Ferrer, B.M., Ochoa, G.M. (2012). Emotional and Social Problems in Adolescents from a Gender Perspective. The Spanish Journal of Psychology, vol. 15, no. 3, s. 1013—1023.
 • Seligson, J.L., Huebner, E.S., Valois, R.F. (2003). Preliminary validation of the Brief Multidimensional Student’s Life Satisfaction Scale. Social Indicators Research, nr 61, s. 121—145.
 • Stachowicz-Piotrowska, M. (2009). Agresja w szkole. Przyczyny — problemy — zapobieganie. Forum Dydaktyczne 5—6, s. 127—136.
 • Strózik, D., Strózik, T., Szwarc, K. (2015a). The Subjective Well-Being of School Children. The First Findings from the Children’s Worlds Study in Poland. Child Ind Res. DOI:10.1007/s12187-015-9312-8.
 • Strózik, D., Strózik, T., Szwarc K. (2015b). Children’s Worlds National Report — Poland. Pobrane z: http://www.isciweb.org, stan na 13 lipca 2016 r.
 • Surzykiewicz, J. (2000). Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne. Warszawa: Wydawnictwo CMPPP.
 • Zeliaś, A. (red.). (2000). Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25e8f94d-71d4-462b-9319-ff5f8f18f769
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.