PL EN


2014 | 34 | 126-152
Article title

Niemcy i Polska wobec problemu terroryzmu. Analiza porównawcza

Title variants
Germany and Poland against terrorism: comparative studies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule została przeprowadzona analiza porównawcza systemów organizacyjno-funkcjonalnych przeciwdziałania terroryzmowi w Niemczech i Polsce. Analiza ta obejmuje poziom prawny (regulacje prawno-karne), instytucjonalny (instytucje i organy zaangażowane w przeciwdziałanie terroryzmowi), kompetencyjny (zadania i cele instytucji bezpieczeństwa). Dodatkowo ukazano stanowisko i zaangażowanie Polski i Niemiec we współpracy międzynarodowej na rzecz zwalczania terroryzmu (casus Afganistanu) oraz wzajemną współpracę bilateralną w tym zakresie.
EN
The article presents the comparative analysis of organizational and functional systems of counter-terrorism in Germany and Poland. This analysis includes the level of law (criminal-law regulations), institutional (the institutions and bodies involved in combating terrorism), competence (tasks and goals of security institutions). In addition Author shows the position and the involvement of Poland and Germany in international cooperation on combating terrorism (casus of Afghanistan) and bilateral mutual cooperation in this regard.
Year
Volume
34
Pages
126-152
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25f0a265-d50c-4947-9054-9157f91ec046
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.