PL EN


2015 | 60 | 4 (363) | 34-54
Article title

Jednolitość orzecznictwa NIK – zapewnienie wysokiej jakości procesu kontrolnego

Authors
Content
Title variants
EN
Uniformity of NIK’s Legislature – Providing for High Quality Audit Process
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In legal and scientific studies related to NIK’s adjudicating on reservations on post audit statements conducted to date, the issue of uniformity of the legislature was marginal. Whereas every time when the lack of uniformity can be observed, NIK’s authority is undermined and its effectiveness in the public service is reduced. An obstacle to achieve uniformity is the difficulty with setting a legally justified order of uniformity. In his article, the author suggests solving this problem through adopting the assumption of the rationality of NIK’s activity. An advantage of such a solution is an opportunity to introduce an obligation to provide uniformity due to certain attributes of the law system, with simultaneous respect for the independence of those who adjudicate, as guaranteed by the law. This allows, among others, for designing the order of uniformity, and the conditions for formal correctness of adjudications, including contradictory ones.
Year
Volume
60
Issue
Pages
34-54
Physical description
Dates
published
2015-08
Contributors
author
References
 • Tokarczyk R. 2009. Przykazania etyki prawniczej. Księga myśli, norm i rycin, 88. Warszawa–Kraków:, Wolters Kluwer Polska
 • Jarzęcka-Siwik E., B. Skwarka. 2013. „Rozpatrywanie zastrzeżeń w praktyce – po nowelizacji ustawy o NIK”. Kontrola Państwowa 5 : 30.
 • Szymczak M. (red.). 1983. Słownik języka polskiego, tom pierwszy, 833. Warszawa: PWN
 • Wierzbicka E. (red.). 1998. Słownik współczesny języka polskiego, tom 1, 342. Warszawa: Przegląd Reader’s Digest
 • Dubisz S. (red.. 2003. Uniwersalny słownik języka polskiego, tom 1, 1285. Warszawa: PWN
 • Dąbrówka A., E. Geller, R. Turczyn. 1993. Słownik synonimów, 91. Warszawa: Wydawnictwo MCR Wiśniakowska L. 2007. Słownik synonimów, 315. Warszawa: PWN
 • Dąbrówka, A. E. Geller. 1995. Słownik antonimów, 144. Warszawa: Wydawnictwo MCR
 • Sarkowicz R. 1995. Poziomowa interpretacja tekstu prawnego, 35-36. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Jarzęcka-Siwik E., B. Skwarka. 2013. „Dopuszczalność zaskarżania wyników kontroli NIK − możliwość weryfikacji ustaleń kontrolnych”. Kontrola Państwowa 4 : 29-33
 • Niezgódka-Medek M. 2003. „W sprawie zasady dwuinstancyjności w postępowaniu kontrolnym (Polemika)”. Kontrola Państwowa 4 : 53-58
 • Padrak R. 2002. „Postępowanie odwoławcze w postępowaniu kontrolnym Najwyższej Izby Kontroli (część I i II)”. „Kontrola Państwowa” 5 i 6 : 17-40; 3-26
 • Robaczyński W. 2003. „Wybrane zagadnienia postępowania odwoławczego w Najwyższej Izbie Kontroli (Głos w dyskusji na marginesie artykułu R. Padraka)”. Kontrola Państwowa 1 : 26-37.
 • Ziembiński Z. 1994. Logika praktyczna, 239. Warszawa: PWN.
 • Morawski L. 2002. „Teoria prawodawcy racjonalnego a postmodernizm”. Państwo i Prawo 11 : 29-38.
 • Ziembiński Z. , S. Wronkowska. 1997. Zarys teorii prawa, 164. Poznań: Ars Boni et Aequi,
 • Patryas W. 1979. Idealizacyjny charakter interpretacji humanistycznej, 13-16. Poznań” Wyd. Naukowe UAM
 • Jarzęcka-Siwik E., B. Skwarka. 2011. Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, 23. Warszawa: Difin.
 • Wróblewski J. 1966. „Precedens i jednolitość sądowego stosowania prawa”. Państwo i Prawo z. 3
 • Wróblewski J. 1990. Rozumienie prawa i jego wykładnia, 108-109., Wrocław – Łódź (etc.): Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Zieliński A. 2009. „Wokół reformy polskiego sądownictwa”. Państwo i Prawo z. 2 :12.
 • Domagalski M. 2014. „Czy NIK powinna się tłumaczyć z raportu”. Rzeczpospolita z 13.11.2014 r., s. C3.
 • Krzysztof Kwiatkowski: System zapewnienia jakości procesu kontrolnego w NIK, „Kontrola Państwowa” nr 3/2015, s. 15.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0452-5027
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25f33d53-d8ea-4fbd-9d41-6547d37109e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.