PL EN


2017 | 3(34) | 59-78
Article title

Twórczość a innowacja w świetle wybranych koncepcji w naukach społecznych i humanistycznych

Content
Title variants
EN
Creation and innovation in selected theories of social sciences and humanities
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper includes selected analyses of the concepts of creation and innovation on the grounds of various disciplines in social sciences and humanities (psychology, education studies, philosophy, economics, management and sociology). Both concepts have a very long history in all the disciplines. However, in the information era there is a need of the fresh summary of their definitions, characteristic traits and relationship with other concepts, such as activity, creativity, invention or entrepreneurship. Different dimensions of creation and innovation were presented, those related to an artist as a creator as well as an ordinary human being. Similarly innovation was analysed, both as a source of development for an organisation and enterprise, on the one hand, and as way to solve specific social problems or a social innovation, on the other. Sociological view of innovation seems to connect the micro-perspective of the education studies, psychology and philosophy with the macro-perspective of economics, organisation and management studies.
PL
W artykule zostały przedstawione wybrane analizy pojęć „twórczość” oraz „innowacja” z zakresu kilku dyscyplin nauk społecznych, takich jak psychologia, pedagogika, filozofia, ekonomia, zarządzanie oraz socjologia. Oba pojęcia mają dość długie dzieje we wszystkich dyscyplinach. Jednak na współczesnym etapie rozwoju ery informacyjnej warto jeszcze raz podsumować najważniejsze cechy tych zjawisk, ich istotę i związek ze sobą oraz z innymi kluczowymi pojęciami, takimi jak aktywność, kreatywność, inwencja czy przedsiębiorczość. Zostały przedstawione różne wymiary twórczości, zarówno z punktu widzenia artysty, jak i zwykłego człowieka. Podobnie została rozpatrzona innowacja, jako źródło rozwoju dla organizacji i przedsiębiorstwa, jak też sposób na rozwiązanie określonych problemów społecznych w postaci innowacji społecznych. Socjologiczne rozumienie innowacji połączyło mikroperspektywę psychologiczno-pedagogiczną i filozoficzną z makroperspektywą ekonomiczną oraz nauk o organizacji i zarządzaniu.
Year
Issue
Pages
59-78
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Popek, S. (2003). Człowiek jako jednostka twórcza, Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 • Popek, S. (1985). Twórczość artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. ISBN 83-02-01622-5.
 • Read, H. (1976). Wychowanie przez sztukę, Wrocław: Ossolineum.
 • Schulz, R. (1990). Twórczość. Społeczne aspekty zjawiska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301095611.
 • Sorokin, P. (2009). Ruchliwość społeczna, przeł. J. Słomczyńska, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. ISBN 978-83-7683-002-5.
 • Suchodolski, B. (1980). Pedagogika. Podręcznik dla kandydatów na nauczycieli,
 • Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-00444-4.
 • Szacki, J. (2006). Historia myśli socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 13-978-83-01-13844-8.
 • Sztompka, P. (2004). Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Znak. ISBN 83-240- -0218-9.
 • Taipale, I. (red.) (2013). 100 social innovations from Finland, Helsinki: Finnish Literature Society. ISBN 978-952-222-463-7.
 • Tanalski, D. (2011). Czy humaniści, etycy i moraliści są potrzebni? Czyli o potrzebie reformy pedagogiki, „Journal of Modern Science” 2/9, s. 23–36. ISSN 1734-2031.
 • Tatarkiewicz, W. (2011). Dzieje sześciu pojęć, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-16670-0.
 • Teixeira, A.A.C., Silva, J.M. (2013). The intellectual and scientific basis of science, technology and innovation research. Innovation, „The European Journal of Social Science Research”, vol. 26, No. 4, s. 472–490, http://dx.doi.org/10.1080/13511610.2013.786910.
 • Tomaszewski, T. (1967). Aktywność człowieka. [w:] M. Maruszewski, J. Reykowski,
 • T. Tomaszewski, Psychologia jako nauka o człowieku, Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Tyszkowa, M. (1977). Aktywność i działalność dzieci i młodzieży, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. ISBN 83-02-04053-3.
 • Zaborowski, J. (1986). Rozwijanie aktywności twórczej dzieci, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. ISBN 83-02-03050-3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25f3f941-14fc-4063-8e8c-6ffc6a69e287
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.