PL EN


Journal
2011 | 37 | 2 | 195-210
Article title

Studencki ruch naukowy w systemie nauki akademickiej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Student Scientific Movement in Academic Study System
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Student scientific movement in Poland is over 150 years old. Its history is best recognized by a model (which is an idealization tool) as the theory of social movements poses too many problems. In this way three models emerge: traditional (1851 - 1947), socialist (1948 - 1989) and contemporary. In all three models a scientific circle is a dominant organization form, having the features of community and association. Institutional processes influence the activity of student movement in a negative way. Stiffening of structures leads to crises as the collective action of this type is strongly dependent on the charisma of local activists. Apart from the issues conditioned by the scientific policy, a number of immanent difficulties is being observed, e.g., the problems of ”fictitious members”, evanescence or lack of professionalism. The review of the solutions present on European universities leads to the conclusion that scientific circles – including all their burdens – are an excellent scientific opportunity for research active students.
Journal
Year
Volume
37
Issue
2
Pages
195-210
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
References
 • Alek-Kowalski T. (1998), Instytucjonalizacja nauki, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Asociaciones Universidad Autónoma de Madrid (2010), http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886381468/contentidoFinal/asociaciones
 • Asociaciones Universidad de Alicante (2010), dostępne na: http://www.ua. es/es/alumnado/asociaciones/asoc77.htm,
 • Bielański A. (1994), Rola, zadania i warunki rozwoju społecznego ruchu naukowego, „Problemy Społecznego Ruchu Naukowego”, nr 1, s. 27-33.
 • Cambridge University Students’ Union (2010), dostępne na: http://www.cusu. com.ac.uk/
 • Dobrowolski A. B. (1958), Mój życiorys naukowy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Dziechciarz J., Godula J. (1979), Studencki ruch naukowy, PWN, Warszawa.
 • Filipajtis E. (1965), Lewica Akademicka w Wilnie, Białostockie Towarzystwo Naukowe, Komisja Historii Najnowszej, Białystok.
 • Gliński P. (1996), Polscy Zieloni. Ruch społeczny w okresie przemian, IFiS PAN, Warszawa.
 • Halberda J., Malec J., Russek G. (2003), 150 lat dziejów Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Hübner P. (1992), Polityka naukowa w Polsce w latach 1944-1953. Geneza systemu, T. 1 i 2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • Hübner P. (2010), Koła naukowe studentów, [w:] idem: Mała Encyklopedia Nauki Polskiej Akademickiej (maszynopis).
 • Katz H. (1967), Ruchy społeczne – próba definicji, „Historyka. Studia metodologiczne”, nr 1, s. 5-27.
 • Klemensiewiczowa J. (1961), Przebojem ku wiedzy. Wspomnienia jednej z pierwszych studentek krakowskich z XIX wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • Lewandowski Cz. (1993), Kierunki tak zwanej ofensywy ideologicznej w polskiej oświacie, nauce i szkołach wyższych w latach 1944-1948, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Malinowski J. A., (1980), Udział studentów UMK w ruchu naukowym, „Głos Uczelni”, nr 14-15, s. 34.
 • Methodenzentrum Sozialwissenschaften (2010), dostępne na: http://www. uni-goettingen.de/en/27012.html
 • Narkiewicz-Niedbalec E. (2006), Socjalizacja poznawcza uczącej się młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • National Union of Students (2010), dostępne na: http://www.nus.org.uk
 • Ozga E. (2007), Aktywność organizacyjna młodzieży akademickiej, [w:] Studenci we wspólnocie akademickiej, red. D. Skulicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 179-184.
 • Pilch A. (1997), Rzeczpospolita akademicka. Studenci i polityka 1918-1933, Instytut Historii UJ, Kraków.
 • Pilch A. (2004), Studenci Krakowa w Drugiej Rzeczypospolitej. Ich ideowe, polityczne i społeczne zaangażowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Prawo o stowarzyszeniach z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104).
 • Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 27 lipca 2005 r. (Dz. U., nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami).
 • Registered clubs and societies (2010), dostępne na: http://www. societies. cam.ac.uk/
 • Simmel G. (2007), Krzyżowanie się kręgów społecznych, [w:] Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Znak, Kraków, s. 238-244.
 • Smelser N. J. (2007), Analiza zachowania zbiorowego, [w:] Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Znak, Kraków, s. 204-224.
 • Sowa K. (1988), Wstęp do socjologicznej teorii zrzeszeń, PWN, Warszawa.
 • Staniszkis J. (1972), Patologie struktur organizacyjnych (próba podejścia systemowego), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 • Students organizations and governance (2010), dostępne na: http://www. columbia. edu/students/org\_gov\_az.html
 • Sztompka P. (2005), Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków.
 • Tatarkiewicz W. (1974), Moje wspomnienie o ruchu naukowym, „ITD.”, nr 20.
 • Tocqueville A. de (2007), O użytku, jaki w życiu społecznym Amerykanie czynią ze stowarzyszeń, [w:] Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Znak, Kraków, s. 383-388.
 • Tönnies F. (2008), Wspólnota i stowarzyszenie, PWN, Warszawa.
 • Walczak J. (1990), Ruch studencki w Polsce 1944-1984, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25fac48e-0451-4365-a27f-c584031f943e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.