PL EN


2010 | 8 | 277-292
Article title

Trzy przedmowy. Reakcje Słowackiego i Norwida na "Irydiona" Krasińskiego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
For a long time, Norwid seemed to be more a European than a Polish poet, and the spe-cific nature of his link to Polish traditions remained an open question. Norwid’s “outlandish” and complicated long poem Quidam (1857/1863) explicitly answers to Krasiński’s epic drama Irydion (1836), as did earlier Słowacki in his tragedies Balladyna (1839) and Lilla Weneda (1840). Both Słowacki and Norwid addressed their forewords to Krasiński. Słowacki reacts to Krasiński by refining his treatment of genre, verse and style and by sharpening his Romantic tragic horror and irony. Quidam beats Irydion by a more convincing portrait of An-cient Rome, by less pathetic and more intelligent hints to 19th Century modernity, and by overcoming with superior ease both Romanticism and realism in genre and time treatment. Quidam’s modest and sober main character contains also a secretly critical answer to Słowacki’s likewise overwhelming and unbearably fantastic epic Król-Duch (1847).
Keywords
Year
Issue
8
Pages
277-292
Physical description
Oryginalny artykuł naukowy
Dates
published
2010-12-30
Contributors
author
References
 • Der kleine Pauly. Lexikon der Antike in fünf Bänden vol. 2. München 1979
 • J. von Eichendorff, Werke, Bd. 1: Gedichte – Versepen – Dramen – Autobiographisches, red. J. Perfahl, przedm. i komentarz A. Hillach. München 1970
 • R. Fieguth, Erzählstruktur und Zeitbehandlung in Cyprian Norwids „Quidam” (1863). W: Literature and beyond. Festschrift for Willem G. Weststeijn, red. E. de Haard i in., t. 1. Amsterdam 2008
 • R. Fieguth, Le tragique comme figure ambiguë. «Lilla Weneda» de Słowacki vis-à-vis de Voltaire et de Calderón, w druku
 • R. Fieguth, „Nie znałem was – Żydy”. Powstanie judejskie i postać Barchoba w „Qu-idamie” C. Norwida. „Studia Norwidiana” 2008, t. 26
 • R. Fieguth, Syn Aleksandra jako projekt człowieka idealnego. Humanitas w „Quidamie” Norwida. W: Humanizm polski. Długie trwanie – tradycje – współczesność, red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Cieński, Warszawa 2008-2009
 • A. Gall, Performativer Humanismus. Die Auseinandersetzung mit Philosophie in der literarischen Praxis von Witold Gombrowicz. Dresden 2007
 • G. Halkiewicz-Sojak, Byron w twórczości Norwida. Toruń 1994
 • Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, t. 1-3, opr. Z. Trojanowiczowa, Z. Dambek, E. Lijewska, I. Grzeszczak. Poznań 2007
 • Z. Krasiński, Irydion, opr. W. Kubacki. Wrocław 1967
 • W. Mikucki, „Quidam” jako polemika z „Irydionem”. W: Dialogi romantyczne. Filozo-fia – teoria i historia – komparatystyka, red. E. Kasperski, T. Mackiewicz. Pułtusk-Warszawa 2008
 • C. Norwid, Pisma wszystkie, red. J.W. Gomulicki, t. 1-11. Warszawa 1971-1976
 • J. Słowacki, Dzieła wszystkie, red. J. Kleiner, t. I-XVII. Wrocław 1952-1975
 • E. Szczeglacka, Romantyczny Homo legens. Zygmunt Krasiński jako czytelnik polskich poetów. Warszawa 2003
 • K. Trybuś, Epopeja w twórczości Cypriana Norwida. Wrocław 1993
 • K. Trybuś, Stary poeta. Studia o Norwidzie. Poznań 2000
 • Z. Zaniewicki, Rzecz o „Quidam” Cypriana Norwida [1939]. Lublin-Rzym 2007
 • http://net.bible.org/dictionary.php?word=Jason
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25ffa48b-7431-4258-8056-ce24a7c32abf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.