PL EN


2014 | 3 | 111-134
Article title

MIKROTOPONIMIA I OJKONIMIA GMINY UNIEJÓW

Authors
Content
Title variants
EN
PLACE-NAMES IN THE COMMUNE OF UNIEJÓW
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article examines the linguistic aspect of names of places, both inhabited and uninhabited, within Uniejów commune. In total, 350 objects have been described. Information was obtained mainly through direct interviews with residents of the localities and from written sources. The article begins with explanations concerning proper names, toponyms and their classification model. It then presents a lexicon of all collected place names (oikonyms and microtoponyms) and discusses it, and provides a linguistic characterization of all the names according to the chosen classification model. The presented material can be useful in dialectological studies as many of the names have retained phonetic features specific to the local dialect. Names of geographical locations contained in this study are usually limited in range to single villages, in which they were created and transmitted from generation to generation or modified.
Year
Volume
3
Pages
111-134
Physical description
Dates
published
2014-12
Contributors
author
 • mgr, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Poddębicach, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
References
 • Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1993 (wyd. pierwsze Kraków 1927).
 • Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Ossolineum, Wrocław 1991.
 • Górnowicz H., Wstęp do onomastyki, Skrypty uczelniane Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1988.
 • Jakus-Borkowa E., Nazewnictwo polskie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich, Opole 1987.
 • Kaleta Z., Teoria nazw własnych, [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Wydawnictwo IJP, Warszawa−Kraków 1998.
 • Kornaszewski M., W sprawie klasyfikacji nazw terenowych. Uwagi i propozycje, „Onomastica” 1986, XXX, s. 5–15.
 • Kucała M., Co już jest, a co nie jest nazwą własną, „Onomastica” 1967, XII, s. 153–161.
 • Lubaś W., Nazwy terenowe powiatów jasielskiego i krośnieńskiego, cz. I: „Onomastica” 1964, VIII, s. 195–236; cz. II: „Onomastica” 1964, IX, s. 135–163.
 • Mrózek R., Nazwy terenowe, [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Wydawnictwo IJP, Warszawa–Kraków 1998.
 • Rzetelska-Feleszko E., Nazwy miejscowe, [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Wydawnictwo IJP, Warszawa–Kraków 1998.
 • Słownik nazw własnych. Ortografia, wymowa, słowotwórstwo i odmiana, red. J. Grzenia, PWN, Warszawa 1998.
 • Uniejowskie strony, red. J. Szymczak, Łódź–Uniejów 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-8403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25ffbda3-fb4e-45f6-af2e-b5c2987b1abf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.