PL EN


2015 | 15 | 227-246
Article title

Kapłan jako słaby i grzeszny sługa w modlitwach Mszy św. liturgii zachodniosyryjskiej

Content
Title variants
EN
Priest as a Weak and Sinful Servant in the Priestly Prayers of the West Syrian Liturgy of Eucharist
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The liturgical ministry of the priest is closely connected with divine service, which he administers on behalf of the Christian congregation gathered together in prayer. This state presupposes that the priest who is celebrating the Holy Mass should be a perfect model for his co-believers. However, because of the complications of human nature, it seems to be impossible not to acknowledge the weakness and sinfulness in the lives of priests. In this paper the Author, taking into consideration the traditional teaching on the priesthood with the prayers of the Holy Qurbono in the West Syrian Tradition, highlights the prayers where the priest confesses many times his human sinfulness asking the Lord for divine mercy to ensure that he is indeed truly worthy to participate in the sacred mysteries with his community. It is significant surely that there are twenty-three references directly towards the priest himself. Standing in front of God he remains as a sinner, whose faults are great and countless. The texts of the penitential prayers make him aware that to ensure that the celebration is worthy, he needs divine forgiveness, because only then are his “weak and sinful hands” able to fulfil the priestly service on behalf of the community gathered there in the church.
PL
Posługa liturgiczna kapłana jest ściśle związana z rzeczywistością, która przez wierzących rozumiana jest jako „święta”. Taki stan rzeczy zakłada, że sprawujący najświętsze tajemnice kapłan powinien być doskonałym przykładem dla swoich współwyznawców. Jednakże ludzka natura kapłana podobnie jak każdego innego człowieka jest słaba i grzeszna. Niniejszy artykuł stanowi studium zbioru modlitw z liturgii Mszy świętej (Qurbono) tradycji zachodnio-syryjskiej, które odnoszą się do słabości i grzeszności celebrującego ją kapłana. W przebiegu liturgii wynotowano dwadzieścia trzy modlitwy i aklamacje odnoszące się bezpośrednio do osoby celebransa. Stając przed Bogiem, pozostaje on grzesznikiem, którego grzechy są wielkie i niezliczone. Teksty tzw. modlitw penitencjalnych uświadamiają go, że aby sprawowana przez niego liturgia była godną, potrzebuje on boskiego przebaczenia, gdyż tylko wtedy jego „słabe i grzeszne ręce” będą zdolne wypełnić kapłańską posługę na rzecz zgromadzonej wspólnoty i całego Kościoła. Dlatego też te modlitwy są recytowane nie tylko przez sprawującego liturgię prezbitera czy biskupa, ale także przez wiernych.
Year
Volume
15
Pages
227-246
Physical description
Contributors
 • Wydział Teologiczny UO
References
 • Athanasius S.Y., Mathen K., Moolayil K., (red.), The Trilingual Service Book, Kottayam 2008.
 • Bedjan P. (red.), Homilies of Mar Jacob of Saroug, Piscataway 2006.
 • Brightman F.E. (red.), Liturgies Eastern and Western being the Texts Original or Translated of the Principal Liturgies of the Church, Oxford 1967.
 • Brock S., Colophons, w: S. Brock, A.M. Butts, G.A. Kiraz, L. Van Rompay, Gorgias Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage, Piscataway 2011, s. 101–102.
 • Congregazione per il Clero, Istruzione. ll Presbitero, Pastore e Guida della Comunità Parrocchiale, Roma 2002.
 • Day P.D., The Liturgical Dictionary of Eastern Christianity, Collegeville 1993.
 • Denzinger H., Enchiridion Symbolorum. Definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Bologna 2003.
 • Deschler J.P., Word and Meaning. A glossary in Liturgy and Iconography with special reference to the Theology of the Eastern Churches, Kottayam 2012.
 • Ephrem, Carmina Nisibena XVIII, w: E. Beck, Des Heiligen Ephraem des Syrers „Carmina Nisibena”, CSCOSyri 92, Louvain 1961, s. 48–50.
 • Evagrius Ponticus, Πρακτικὸς, w: Évagre le Pontique, Traité pratique ou le moine, ed. A.&C. Guillaumont, (SCh 171), Paris 1971.
 • Gianazza P.G., Temi di teologia orientale, Bologna 2010.
 • Giovanni di Kronstadt, La mia vita in Cristo: semi di preghiera e di pace, Torino 1979.
 • Gregorius Nazianzenus, Oratio 2, w: Grégoire de Nazianze, Discours 1-3, J. Bernardi (wyd.), (SCh 247), Paris 1978, s. 84–241
 • Gregorius Nyssenus, Oratio catechetica, PG 45, k. 9–106.
 • Harrak A. (red.), Jacob of Sarug’s Homily on the Partaking of the Holy Mysteries, Piscataway 2009.
 • Iohannes Chrysostomus, De Sacerdotio, PG 48, k. 621–692.
 • Iohannes Chrysostomus, De Sacerdotio, w: J. Arbuthnot Nairn (red.), Περί ιερωσύνης – De Sacerdotio of St. John Chrysostom, Cambridge 1906.
 • Jan Chrysostom, Dialog „O kapłaństwie”, tł. W. Kania, Kraków 2009.
 • Khouri-Sarkis G., L’anaphore syriaque de Saint Jacques, „L’Orient Syrien” 4 (1959), s. 385–448.
 • Kiraz G.A., The New Syriac Primer, Piscataway 2007.
 • Kondothra M.G., Sacrament of Ordination in the Malankara Orthodox-Syrian Church, w: Hofrichter P., G. Wilflinger (red.), Sixth Non-Official Consultation on Dialogue within the Syriac Tradition, Vienna 2004, s. 80–93.
 • Mounayer E.J., The Eucharistic Liturgy of the Syrian Church of Antioch, w: J. Madey (red.), The Eucharistic Liturgy in the Christian East, Kottayam – Paderborn 1982, s. 69–98.
 • Nin M., Anafore, w: E.G. Farrugia, Dizionario Enciclopedico dell’Oriente Cristiano, Roma 2000, s. 35–38.
 • O’Collins G., Keenan Jones M., Jesus Our Priest: A Christian Approach to the Priesthood of Christ, Oxford 2010.
 • Panicker G., Vellian J., A Historical Introduction to the Syriac Liturgy, Kottayam 2010.
 • Paniker G., The Holy Qurbono in the Syro-Malankara Church, w: J. Madey (red.), The Eucharistic Liturgy in the Christian East, Kottayam – Paderborn 1982, s. 133–172.
 • Pittappillil F., The Celebration of the Holy Mysteries, Kottayam 2011.
 • Potoczny M., Rodziny liturgiczne chrześcijańskiego Wschodu – panorama, „Teologia i Człowiek” 25/1 (2014), s. 165–185.
 • Potoczny M., ܥܰܒܕܳܐ ܡܚܺܠܳܐ ܘܚܰܛܳܝܳܐ Priest as a weak and sinful servant in the priestly prayers of the West Syrian Liturgy of Eucharist, „The Harp” 28 (2013), s. 326–349.
 • Rajan K. M., Queen of the Sacraments, Kottayam 2008.
 • Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów „Presbyterorum Ordinis”, AAS 58 (1966), s. 991–1120.
 • Špidlik T., Duchowość chrześcijańskiego Wschodu. Przewodnik systematyczny, Kraków 2005.
 • Špidlik T., Tenace M., Čemus R., Il monachesimo secondo la tradizione dell’Oriente cristiano, Roma 2007.
 • Taft R.F., The Liturgy of the Hours in East and West: The origins of the Divine Office and its meaning for today, Collegeville 1986.
 • Taft R.F., The Precommunion Rites: A history of the Liturgy of St. John Chrysostom, t. 5, Roma 2000.
 • Van der Ploeg J., Une homelie de Jacques de Saroug sur la reception de la sainte communion, w: Melanges Eugene Tisserant, t. III, Vatican 1964, s. 395–418.
 • Varghese B., The Syriac Version of the Liturgy of St James. A brief history for Students, Kottayam 2001.
 • Varghese B., West Syrian Liturgical Theology, Aldershot 2004.
 • Yousif P., L’Eucharistie chez saint Éphrem de Nisibe, Rome 1984.
 • Zheltov M., The Moment of Eucharistic Consecration in Byzantine Thought, w: M.E. Johnson (red.), Issues in Eucharistic Praying in East and West: Essays in Liturgical and Theological Analysis, Collegeville 2010, s. 263–306.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26035560-48a7-4a2d-a7cc-be727c10da97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.