Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2(16) | 39-48

Article title

Perspektywy rozwoju turystyki winiarskiej w Polsce – szanse i bariery

Content

Title variants

EN
Perspective of wine tourism development in Poland – opportunities and barriers

Languages of publication

Abstracts

PL
W badaniach ankietowych, przeprowadzonych online na grupie 222 osób, oceniano popularność enoturystyki wśród polskiego społeczeństwa oraz uwarunkowania i możliwości jej rozwoju. Badania wykazały, że turystyka winiarska nie należy do popularnych form wypoczynku wśród Polaków, tym niemniej ma ona pewne szanse rozwoju. Przede wszystkim potrzebna jest w tym celu większa współpraca właścicieli winnic z podmiotami branży turystycznej, m.in. biurami podróży, hotelami, restauracjami. Konieczna jest też odpowiednia promocja enoturystyki przez władze samorządowe w porozumieniu z organizacjami winiarskimi i innymi podmiotami zainteresowanymi jej rozwojem w Polsce.
EN
In surveys conducted online on a group of 222 people was evaluated the popularity of wine tourism among Polish society and the conditions and possibilities of its development. The research show that wine tourism is still not very popular form of leisure among the Poles, but has a chance to expand. The most important activity of expanding polish wine tourism is cooperating vineyard owners and tourism industry companies such as travel agencies, hotels, restaurants. It is necessary to promote wine tourism by local governments in agreement with the wine organizations and other companies interested with expanding it in Poland.

Year

Issue

Pages

39-48

Physical description

Contributors

  • Politechnika Białostocka

References

  • Bosak W., Wino i turystyka, Polski Instytut Winorośli i Wina, Kraków 2006.
  • Kowalczyk A., Turystyka winiarska, [w:] Turystyka zrównoważona, red. nauk. A. Kowalczyk, PWN, Warszawa 2010.
  • Kruczek Z., Enoturystyka, [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej, red. A. Mikos von Rohrscheidt,
  • K. Buczkowska, seria Monografie, nr 391, Wyd. AWF, Poznań 2009.
  • Poitras L., Getz D., Sustainable Wine Tourism: The Host Community Perspective, „Journal of Sustainable Tourism” 2006, Vol. 14, No. 5.
  • Radziwiłko B., Determinanty rozwoju oraz ich wpływu na obecny stan produkcji wina gronowego w Polsce,
  • „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy” 2012, nr 5.
  • Wawro E., Winnice w Polsce. Wszystko o enoturystyce, Multico, Warszawa 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2604baa0-f95e-42c8-b287-9a19c1c2c2b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.