PL EN


2014 | 8/2014 | 237-247
Article title

Analysis of undertaken actions and obtained results in the process of social rehabilitation of minors

Content
Title variants
PL
Analiza podejmowanych działań i uzyskiwanych rezultatów w procesie resocjalizacji nieletnich
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article concerns an evaluation of planned and conducted actions within the process of social rehabilitation of minors socially maladjusted residing at the Youth Educational Centre. The process of psychological change is very complicated, there are many factors which influence it, especially if it is associated with the socially maladjusted. This process needs to be analyzed from time to time, but systematically. The evaluation process is always related with the assessment, but it is much more complex. It is the analysis of the activities – favourable and unfavourable factors. This article includes a few proposals which can be used by educators and teachers.
PL
Artykuł dotyczy ewaluacji działań planowanych i prowadzonych w ramach procesu resocjalizacji nieletnich niedostosowanych społecznie przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, w perspektywie indywidualnej jak i grupowej. Proces resocjalizacji w instytucji ma określoną dynamikę uzależnioną m.in. od organizacji pracy instytucji, zaburzeń zachowania ujawnianych przez podopiecznych, zasobów kadrowych. Ewaluacja jest działaniem na stałe wpisanym w funkcjonowanie instytucji resocjalizacyjnej, pozwalającym na systematyczne podnoszenie efektywności prowadzonych w niej oddziaływań. Stąd też równie istotnym pojęciem omawianym w tym opracowaniu jest efektywność procesu resocjalizacji. Z prowadzonych rozważań wynika jasno, że ewaluacja i efektywność nie są pojęciami tożsamymi, jednak pozostają względem siebie w określonej zależności. Proponowane tu rozwiązania praktyczne z powodzeniem mogą być zastosowane w pracy zespołów wychowawczych, funkcjonujących w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych.237
Year
Issue
Pages
237-247
Physical description
Dates
published
2014-12-15
Contributors
 • University of Gdańsk
References
 • [1] Kalinowski M., Struktura procesu resocjalizacji, [in:] Resocjalizacja, vol. 1, Urban B., Stanik J.M., PWN, Warsaw 2007, p. 234–237.
 • [2] Konopczyński M., Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych, refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej, Pedagogium, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warsaw 2013.
 • [3] Opora R., Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian w zakresie odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 • [4] Ostrowska K., Psychologia resocjalizacyjna, w stronę nowej specjalności z psychologii, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warsaw 2008.
 • [5] Pospiszyl K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warsaw 1998.
 • [6] Robson C., Projektowanie ewaluacji, [in:] Ewaluacja w edukacji, Korpowicz L., Oficyna Naukowa, Warsaw 1997.
 • [7] Siemionow J., Możliwości oceny oddziaływań resocjalizacyjnych prowadzonych wobec nieletnich, “Probacja” 2010, no. II, p. 105–112.
 • [8] Siemionow J., Ewaluacja oddziaływań resocjalizacyjnych w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, “Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2010, no. 8, p. 28–31.
 • [9] Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2011.
 • [10] Urban B., Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 • [11] Urban B., Ocena rezultatów resocjalizacji, [in:] Resocjalizacja, vol. 1, Urban B., Stanik J.M., PWN, Warsaw 2007, p. 312-317.
 • [12] Węgliński A. Pedagogiczne uwarunkowania resocjalizacji nieletnich w ośrodkach kuratorskich, [in:] Efektywność resocjalizacji nieletnich w warunkach wolnościowych, Bartkowicz Z., Wojnarska A., Węgliński A., eds., Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-260513bc-35b0-4f64-9d84-e69b5a0e23a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.