PL EN


2005 | 8 | 2 | 73-92
Article title

Znaczenie etykiet ideologicznych i poglądów politycznych w ewaluacji przekazu politycznego

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The role of ideological label and political attitudes in evaluation of political message
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest roli, jaką w ewaluacji przekazu politycznego odgrywają zawarte w nim poglądy na „trudne” i „łatwe” kwestie oraz etykiety ideologiczne, jakimi określony jest nadawca przekazu. W eksperymencie, w którym uczestniczyło 199 osób, przetestowano następujące hipotezy: 1) hipotezę „symboli ideologicznych”, zakładającą, że preferowane są przekazy z etykietą zgodną z lewicową/prawicową samoidentyfikacją odbiorcy; 2) hipotezę „głosowania tematycznego”, zakładającą preferowanie przekazu zgodnego z „kapitalistycznymi”/„socjalistycznymi” poglądami odbiorcy; 3) hipotezę „łatwego głosowania”, zakładającą, że odbiorca preferuje przekaz, w którym zawarta jest opinia zgodna z jego zapatrywaniem na kwestię wpływu Kościoła na sprawy państwa i politykę. Hipoteza „symboli ideologicznych” nie znalazła potwierdzenia. Częściowo potwierdziły się hipotezy „głosowania tematycznego” i „łatwego głosowania”. Jednakże badani w każdym przypadku bardziej niż przekaz odpowiadający ich poglądom preferowali przekaz będący zbiorem ogólnikowych stwierdzeń, w którym brak jest propozycji konkretnych rozwiązań.
EN
The role of “easy” and “hard” issues, and ideological labels in evaluation of political message are considered. In experimental research 199 Ss participated and three hypotheses were tested: 1) “Ideological symbols” hypothesis assumes that messages with label, which is consistent with addresser’ left/right self-identifications, are preferred; 2) “Issue voting” hypothesis assumes that message consistent with addresser’s “capitalist”/”socialist” view is preferred; 3) “Easy-issue voting” hypothesis assumes that addresser preferres a message containing opinion consistent with his/her view on issue of influence of Catholic Church on politics and national affairs. “Ideological symbols” hypothesis wasn’t confirmed. “Issue voting” and “Easy-issue voting” hypotheses were only partially confirmed. However, in each case Ss preferred the message that was a collection of truisms, in which concrete solutions were absent.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
73-92
Physical description
Dates
published
2005
Contributors
author
  • Katedra Psychologii Marketingu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26069d17-714b-4375-a1a6-aa52457a0f51
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.