PL EN


2014 | 14 | 1 | 77-86
Article title

Chronicle 2013

Content
Title variants
PL
Kronika 2013
Languages of publication
Abstracts
EN
TThe following work is a chronicle (factual material plus assessment and comments) compiling the most important scientific events in the field of martial arts and cultural tourism research, which took place at the end of 2012 and throughout 2013. These include the 3rd International Symposium of Idokan Poland, organized in Rzeszów on the occasion of the twentieth anniversary of the IPA; the 46th Conference of the Japanese Academy of Budo connected with the International Conference of IMACSSS in Tsukuba, the 5th Conference of ISSSS (International Society of Social Science of Sport) in Porto, and the 9th International Conference “Sport and Quality of Life” in Brno. The Chronicle mentions the people who have contributed significantly to the study of martial arts in Poland and Germany such as Eryk Murlowski and Prof. Horst Tiwald. There is also a list of people promoted to higher ranks (scientific or in martial arts), honoured with awards or rewarded in other ways. The new members of IPA are listed. The last part of the journal contains a brief overview of new publications in the broadly understood area of martial arts and combat sports, as well as socio-cultural, humanistic, physical culture and tourism studies.
PL
Praca jest kroniką (faktografia plus oceny i komentarze) najważniejszych wydarzeń naukowych z dziedziny sztuk walki oraz badań kulturowych i turystyki kulturowej, które miały miejsce w końcu 2012 i w roku 2013. Były to m.in. III Międzynarodowe Sympozjum Idokan Polska, zorganizowane w Rzeszowie z okazji XX-lecia SIP; 46 Konferencja Japońskiej Akademii Budo połączona z Międzynarodową Konferencją IMACSSS – w Tsukubie, V Konferencja ISSSS – Międzynarodowego Towarzystwa nauk Społecznych o Sporcie- w Porto, oraz IX Międzynarodowa Konferencja „Sport a jakość życia” w Brnie. Wspomniane zostały osoby zasłużone dla badań sztuk walki w Polsce i w Niemczech – Eryk Murlowski i prof. Horst Tiwald. Przytoczono osoby promowane na wyższe stopnie (naukowe lub w sztukach walki), uhonorowane odznaczeniami lub nagrodzone w inny sposób. Wymieniono nowych członków SIP. Ostatnia część kroniki zawiera krótkie omówienie nowości wydawniczych dotyczących szeroko pojętej dziedziny sztuk walki i sportów walki, oraz badań społeczno-kulturowych i humanistycznych, kultury fizycznej i turystyki.
Year
Volume
14
Issue
1
Pages
77-86
Physical description
Contributors
  • Idokan Poland Association
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26083753-47fc-44f1-8d9e-348a79da2b7d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.