PL EN


2014 | 2(32) | 106-115
Article title

Przepływy wartości z wykorzystaniem narzędzi ICT – case study

Content
Title variants
EN
Value stream flow using ICT tools – case study
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Modern economy, also called network economy, significantly affects the functioning of companies that recognize the value creation through their participation in networks. In particular, high-tech companies, including the ICT sector, form the engine of economic development in the market by providing innovative information and communication technologies whose primary ingredient is knowledge. The purpose of this article is to identify the key factors affecting the implementation of IT services with the support of ICT tools. The examples of such IT services may include programming, SEO, management, web hosting. The analysis was conducted from the perspective of an IT company (a company realizing an order). Those factors were determined based on the methodology of network thinking that allows to look at the problem and taking into account different criteria and to determine the strength and nature of the relationship of individual network elements.
Contributors
References
  • Grzelczak A., Werner K., Daniłowska A., 2011, Podstawy teoretyczne metodyki myślenia sieciowego, [w:] M.K. Wyrwicka (red.), Budowa scenariuszy transformacji wiedzy wspierających innowacyjną Wielkopolskę, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
  • GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2008–2012, Warszawa 2012.
  • Fic M., Fic D., 2005, Znaczenie i rozwój przedsiębiorstw sektora high-tech w Europie i Polsce, [w:] M. Dudek (red.), Mikroekonomiczne aspekty europejskich stosunków gospodarczych, problemy, praktyki, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
  • Lasek M., 2006, Ogólne tendencje rozwoju informatyzacji w Polsce i na świecie, [w:] T. Kasprzak, (red.), W kierunku rozszerzonego przedsiębiorstwa. Analiza sektorowa rozwoju ICT w Polsce, Difin, Warszawa.
  • Nauka i technika w 2007 r., 2008, GUS, Warszawa.
  • Piekarczyk A., Zimniewicz K., 2010, Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa.
  • Perechuda K., 2013, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  • Rozporządzenie nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych.
  • Sierotowicz T., Wisła R., 2012, Identyfikacja trendów technologicznych w obszarze ICT z wykorzystaniem statystyki patentowej, Kraków.
  • Stankiewicz B., 2008, Sektor wysokich technologii w Polsce, [w:] S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26097ee8-2c19-46b9-9ce1-82b18c6b0928
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.