PL EN


2014 | 34/2014 Stosunki Międzynarodowe | 79-90
Article title

„Flower Boys” czyli feminizacja wizerunku młodego mężczyzny w południowokoreańskich mediach

Content
Title variants
EN
“Flower Boys”, or Feminisation of the Young Man Image in the South Korean Mass Media
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest metamorfoza wizerunku współczesnego młodego mężczyzny w mediach południowokoreańskich w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Analizie, wprawdzie dość selektywnej, poddane zostaną męskie ikony popularnych seriali telewizyjnych, filmów fabularnych oraz programów rozrywkowych. Zjawisko kkotminam, czyli pojawienie się mężczyzn-kwiatów wynika z połączenia wielu czynników: zmian w mentalności współczesnych kobiet, upadku norm konfucjańskich oraz mody na wydelikaconych, androgenicznych mężczyzn. Cokolwiek doprowadziło do jego powstania, sfeminizowany wzór urody męskiej zasługuje na poważne badania kulturoznawcze, medioznawcze i socjologiczne.
EN
The subject of the article is metamorphosis of the image of the contemporary young man in the South Korean mass media over the last twenty years. An analysis, while quite selective, will cover the masculine icons of the popular TV series, feature films and entertainment programmes. The phenomenon kkotminam, i.e. appearance of ‘flower men’, results from a combination of many factors: changes in the contemporary women’s mentality, the fall of Confucian norms, and the fashion for delicate, androgenic men. Whatever has led to its appearance, the effeminate model of the masculine beauty deserves serious cultural studies as well as those related media and sociological ones.
References
 • Bem S. L. (2000), Męskość, kobiecość. O różnicach wynikających z płci, GWP, Gdańsk.
 • Chua Beng Huat, Koichi Iwabuchi (red.) (2008), East Asian Pop Culture: Analysing the Korean Wave, Hong Kong University Press, Hongkong.
 • Chun M. (2007), The Androgyny Revolution, “The Yale Globalist”, No. 12, December, http://tyglobalist.org/in-the-magazine/theme/the-androgyny-revolution/
 • Hofstede G. (1998), Masculinity and Femininity. The Taboo Dimension of National Cultures, Sage Publications Int. Thousand Oaks, California.
 • Godlewski K. (2012), Korea szerokopasmowa, Wydawnictwo Kwiaty Orientu, Skarżysko-Kamienna.
 • Kim Hye-On, Hoppe-Graff S. (2000), Stosunki między rodzicami i dziećmi w Korei w nowym ujęciu – rola kobiety. Azja-Pacyfik. Społeczeństwo – Polityka – Gospodarka, Towarzystwo Azji i Pacyfiku. Adam Marszałek, Toruń.
 • Myung Oak Kim, Sam Jaffe (2010), The New Korea. An Inside Look At South Korea’s Economic Rise. Amacom, New York.
 • Melosik Z. (2002), Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Wolium, Poznań.
 • Nye J. (2007), Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • O’Connor M. (red.) (2009), The Koreas. ABC-CLIO, LLC, Santa Barbara, California.
 • Radomski A., Truchlińska B. (red.) (2008), Męskość w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Roald Mallangkay, The Newsletter No. 55, The Effeminacy of Male Beauty in Korea, International Institute for Asian Studies, Autumn/Winter 2010, http://www.iias.nl
 • http://www.iias.nl
 • http://pl.korean-culture.org
 • http://skosneoczy.blogspot.com
 • http://howgeepl.wordpress.com
 • http://thegrandnarrative.com
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-260e4278-f791-4dec-b5f7-fcff9b0e9cfc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.