PL EN


2014 | 100 | 39-65
Article title

Polskie sądy wojskowe w Armii Polskiej gen. Władysława Andersa w ZSRS oraz na Bliskim i Środkowym Wschodzie (1941-1943)

Authors
Title variants
EN
Polish Military Courts in the Polish Army of General Władysław Anders in the USSR and Near and the Middle East (1941-1943)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia organizację i zarys działalności polskiego sądownictwa wojskowego Armii Polskiej zorganizowanej przez gen. Władysława Andersa na terenie Związku Sowieckiego, a następnie po jej ewakuacji na Bliski i Środkowy Wschód (1941-1943). Sądy wojskowe stanęły przed koniecznością stosowania surowych kar wobec ludzi zdemoralizowanych komunistyczną rzeczywistością, zdrajców i przestępców kryminalnych. Poważnym problemem były dezercje żołnierzy żydowskiego pochodzenia i pociąganie do odpowiedzialności karnej za przestępstwa popełnione na korzyść Związku Sowieckiego.
EN
The paper examines organisation and mechanics of polish court-martial in the Polish Army under Leadership of General Władysław Anders within the Soviet Union and Middle East in 1941-1943. Court-martial were a necessary tool to treat the problem of demoralisation influenced mainly by the communism traitors and military criminals. Man issues included jewish desertion and accountability against crimes that benefited the Soviet Union idea.
Contributors
author
  • UP-H Siedlce
References
  • Brak danych
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2615ec72-bae0-4734-a98f-21637b3708cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.