PL EN


2013 | 81 | 104-116
Article title

Butterkinder - austriacki epizod z historii europejskich dzieci.

Title variants
EN
Butterkinder - Austrian episode in the history of European children.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Szkicując sytuację Austrii po 1945 r. i odwołując się do filmu "Butterkinder – Überleben nach dem Krieg. Kinderverschickung aus Österreich 1945-1950" (reż. Alois Hawlik, prod. Austria –Hiszpania, 2007) autorka przypomina mało znany epizod z historii Austrii dotyczący Butterkinder, czyli dzieci wysyłanych z Austrii zaraz po wojnie za granicę, by odżywiły się i odzyskały wiarę w lepszy świat. Od 1945 r. rodziny ze Szwajcarii, Belgii, Irlandii, Danii, Holandii, Szwecji, Norwegii, Hiszpanii, Portugalii i Węgier przyjęły od 80 000 do ponad 100 000 austriackich dzieci. Niektóre z nich pozostały na zawsze u swych nowych opiekunów. Autorka zwraca uwagę, że film pokazał okres powojenny nie z punktu widzenia zwycięzców lub pokonanych, ale dzieci, i po raz pierwszy dał szansę przemówić samym – dorosłym już – „maślanym dzieciom”, przywrócił światu i samym Austriakom pamięć o tym wydarzeniu, przypominając przy okazji jedną z pierwszych powojennych europejskich akcji pomocowych, która pozostawiła ślad ponad granicami i była demonstracją europejskiej solidarności na długo przed zjednoczeniem Europy.
EN
By sketching the situation of Austria after 1945, and by referring to the film 'Butterkinder – Überleben nach dem Krieg. Kinderverschickung aus Österreich 1945-1950' (directed by Alois Hawlik) the author recalls generally little-known episode in the history of Austria concerning the Butterkinder, the children sent abroad from Austria after the war to regain their strength and faith in a better world. From 1945 onwards, families from Switzerland, Belgium, Ireland, Denmark, the Netherlands, Sweden, Norway, Spain, Portugal and Hungary took in from around 80 000 to over 100 000 Austrian children. Some of them remained forever with their new guardians. The author points out that the film presents the post-war period not in terms of the winners or the losers, but from the point of view of the “butter children”, who, for the first time are given the chance to speak, and restore to the world and the Austrians the memory of this event, and recall the occasion of one of the first post-war European humanitarian actions, which left a trail across borders and was a demonstration of European solidarity long before the unification of Europe.
Year
Issue
81
Pages
104-116
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2616f5f6-799e-423f-8b76-0824369f7dc1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.