PL EN


2015 | 7(43) | 2 | 107-126
Article title

Dydaktyczne aspekty przedszkolnej edukacji muzycznej

Title variants
EN
Educational Aspects of Preschool Musical Education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Biorąc pod uwagę znaczenie edukacji muzycznej w rozwoju i wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym, warto podejmować zagadnienia związane z tym tematem i analizować je pod kątem teoretycznym, implikując wnioski dla praktyki pedagogicznej. Dlatego artykuł dotyczy dydaktycznych aspektów edukacji muzycznej w przedszkolu. Autorka porusza problem celów przedszkolnej edukacji muzycznej, jej uwarunkowań oraz aktywnych form kontaktu dzieci z muzyką, do których należy śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce oraz słuchanie i tworzenie muzyki.
EN
Musical education plays a significant role in the development and education of preschool children. It is important to take into consideration issues related to this topic and analyze them in terms of theoretical, implying conclusions for practice teaching, which is why this article is about the educational aspects of musical education in preschool. The author discusses the problem of preschool musical education purposes, its conditions and active forms of exposure of children to music, which include singing, playing instruments, movement and listening to music and making music.
Year
Volume
Issue
2
Pages
107-126
Physical description
Contributors
 • Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej, Instytut Pedagogiki KUL
References
 • Białkowski A.: Przedmowa, w: A. Białkowski, W.A. Sacher (red.), Standardy edukacji muzycznej, Warszawa: Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich” 2010.
 • Chodyna B.: Przygotowanie do pracy z płytoteką, Warszawa: PZWS 1966.
 • Clero C., Gloton R.: Twórcza aktywność dziecka, Warszawa: WSiP 1985.
 • Frąckowiak M., Nowak B.: Improwizacje, gry dramatyczne metodą twórczej aktywności muzycznej, w: H. Sowińska (red.), Integracja pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, Poznań: Polski Dom Wydawniczy „Ławica” 1996.
 • Frołowicz E.: Aktywny uczeń w świecie muzyki. Propozycje dla nauczycieli, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia 2008.
 • Gandzel A.: Historyczne podstawy edukacji muzycznej, w: M. Szpakowski, E. Dąbek (red.), Pedagogiczne aspekty zarządzania oświatą, t. II, Zamość: Knowledge Innovation Center 2014.
 • Gordon E.E.: Sekwencje uczenia się w muzyce. Umiejętności, zawartość i motywy, Bydgoszcz: WSP 1999.
 • Hoffman-Lipska E., Jankowska L.: Nauczanie muzyki w klasach I-III, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 1985, nr 4.
 • Jankowska L.: Metody nauczania muzyki w szkole ogólnokształcącej, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 1978, nr 4.
 • Jarkowska A.E.: Muzyka jako element wychowania w rozwoju osobowym dziecka z niepełnosprawnością, Tychy: Maternus Media 2004.
 • Kaja P.: Wychowanie muzyczne w przedszkolu, w: E. Osewska, J. Stala (red.), Wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym, Tarnów: Biblos 2005.
 • Klim-Klimaszewska A.: Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Warszawa: Wydawnictwo Erica 2010.
 • Konaszkiewicz Z., Ławrowska R., Nowak B., Sacher W.A., Smoleńska-Zielińska B., Standardy edukacji muzycznej, w: A. Białkowski (red.), Standardy edukacji kulturalnej. Materiały do konsultacji środowiskowych, Warszawa: Fundacja PRM 2008.
 • Krzyżewska J.: Aktywizujące metody i techniki w edukacji. Część II, Suwałki: Wydawnictwo AU Omega 2002.
 • Lasocki J.K., Powroźniak J.: Wychowanie muzyczne w szkole, Kraków: PWM 1970.
 • Malko D.: Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu. Podręcznik dla Studiów Nauczycielskich, kierunek: Wychowania przedszkolne (sześcioletni rok studiów), Warszawa: WSiP 1988.
 • Manturzewska M., Kamińska B.: Rozwój muzyczny człowieka, w: M. Manturzewska, H. Kotarska (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki, Warszawa: WSiP 1990.
 • Minczakiewicz E.M.: Zabawki i propozycje zabaw dla dzieci o prawidłowym i zaburzonym rozwoju, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia 2012.
 • Parkita E.: Recepcja muzyki artystycznej przez uczniów ogólnokształcącej szkoły podstawowej, Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej 2005.
 • Pazur B.: Nauka improwizacji muzycznej wg teorii uczenia się muzyki E. E. Gordona na materiale polskich piosenek dziecięcych, ludowych i popularnych, Lublin: Polihymnia 2012.
 • Przychodzińska M.: Słuchanie muzyki w klasach I-III, Warszawa: WSiP 1990.
 • Sacher W.A. (red.), Aktywność artystyczna i emocjonalność dzieci w wieku 4-12 lat, Kraków: „Impuls” 2001.
 • Skowrońska-Lebecka E.: Twórcza aktywność muzyczna dzieci, „Wychowanie w Przedszkolu” 1983, nr 10.
 • Smoczyńska U.: Kalendarz muzyczny w przedszkolu, Warszawa: Wydawnictwo Pani Twardowska 2012.
 • Suświłło M.: Psychopedagogiczne uwarunkowania wczesnej edukacji muzycznej, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2011.
 • Wieman M.: Zabawy ze śpiewem, Warszawa: PZWS 1953.
 • Dudek M.: Znaczenie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym, http://www.profesor.pl/ publikacja,21076,Referaty,Znaczenie-metod-aktywizujacych-w-procesie-edukacyjnym [dostęp: 20.03.2013].
 • Klasyfikacja artykulacyjno-akustyczna polskich głosek podstawowych z elementami wiedzy akustycznej, http://www.glottispol.pl/_blog/?p=art&aid=15 [dostęp: 13.11.2013].
 • Krychowiak G.: Metody aktywizujące w edukacji muzycznej, http://www.dziesiatka.swi. pl/pdf/artykuly/9_edukacja_muzyczna.pdf [dostęp: 13.03.2013].
 • Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji d.s. Edukacji XXI wieku, http://www. unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/4_Filary_Raport_Delorsa.pdf [dostęp: 18.06.2013].
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2619de55-73db-4b54-8564-16d42466185f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.