PL EN


2017 | 24 | 257-264
Article title

Bierzmowanie – sakramentem dojrzałości czy sakramentem kształtowania dojrzałości?

Content
Title variants
EN
Confirmation – a sacrament of maturity or a sacrament of emerging maturity?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W języku potocznym katechezy i na lekcjach religii w szkołach bierzmowanie opisywane jest jako sakrament dojrzałości. Jednak opis ten jest błędny, ponieważ bierzmowanie w Kościele polskim jest przyjmowane przez młodych ludzi w wieku gimnazjalnym. W tym wieku młodzi ludzie nadal przechodzą dynamiczny rozwój przed osiągnięciem dojrzałości osobowej. Aby bierzmowanie mogło być traktowane jako sakrament dojrzałości, musiałoby posiadać pewne „magiczne” cechy, dzięki którym niedojrzała młoda osoba natychmiast mogłaby stać się dojrzałą w momencie przyjęcia bierzmowania. Dlatego bierzmowanie powinno być interpretowane jako sakrament zbliżającej się dojrzałości. Wynika to z definicji, według której celem bierzmowania jest wspieranie rozwoju, stymulowanie doskonałości chrześcijańskiej. W związku z tym konieczne jest odejście od rozumienia bierzmowania jako sakramentu dojrzałości i podkreślenie funkcji rozwijających się w edukacji chrześcijańskiej.
EN
In colloquial language as well as in the catechesis and religion lessons taught in schools, Confirmation is described as a sacrament of maturity. However, such description is incorrect as in the Polish Church Confirmation is received by young people of secondary school age. At such an age young people are still undergoing quite a dynamic development before achieving maturity in personality and life. For Confirmation to be considered as a sacrament of maturity it would need to possess some “magic” functions, for example, at the time of receiving Confirmation an immature young individual would immediately become a mature person. Therefore, Confirmation should be interpreted as a sacrament of coming of age, of emerging maturity. This is because in accordance with its definition, the purpose of Confirmation is to support the development, to stimulate Christian excellence. Consequently, it is necessary to move away from understanding Confirmation as a sacrament of maturity and to stress its developing functions in Christian education.
Contributors
  • dyrektor Instytutu Teologii Praktycznej, Katedra Dydaktyki Katechetycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kazmis@op.pl
References
  • Alberich, Emilio, Ambroize Binz. Adulti e catechesi. Elementi di metodologia catechetica dell’età adulta, 69–71. Torino, 1993.
  • Bradley, Jonathan, Beta Copley, Helene Dubinsky, Margot Waddell, Gianna Williams. Zrozumieć nastolatka. Tłum. Hanna Jankowska, Anna Tanalska-Dulęba, 55. Warszawa, 1997.
  • Erikson, Erik H. The life cycle completed. Extended version with new chapter on the ninth stage of development by John M. Erikson, 32–33. New York–London, 1998.
  • Rydz, Elżbieta. „Kształtowanie się religijności młodzieży w wieku gimnazjalnym”. W: Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym. Część II Wychowanie religijne i katecheza, red. Józef Stala, 23–43. Tarnów, 2007.
  • Sękowska, M. „Neopsychoanalityczna koncepcja rozwoju psychospołecznego Erika H. Eriksona”. W: Duchowy rozwój człowieka. Fazy życia – osobowość – wiara – religijność, red. P. Socha, 101–143. Kraków, 2000.
  • Skowronek, Alfons. Sakramenty w ogólności. Chrzest. Bierzmowanie, 209. Włocławek, 1995.
  • Strojnowski, Jerzy. „Dojrzałość”. W: Encyklopedia katolicka. T. 4 (kol. 30). Lublin, 1985.
  • Walulik, Anna. Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości. Propozycja typologii modeli znaczeń wiedzy religijnej na przykładzie Korespondencyjnego Kursu Biblijnego, 23, przypis 33. Kraków, 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-262052a3-21d1-4c76-9e51-616b2d39cd88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.