PL EN


2014 | 41 | 10(487) Regionalne strategie polityki społecznej | 28-32
Article title

Problemy polityki społecznej i rynku pracy w dokumentach strategicznych województwa podlaskiego

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Problems of social policy and labour market in the strategic documents of the podlaskie region
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Podlaskie region belongs to the least developed regions in the EU, as well as in Poland, but with outlining the factors of development. This means that it has a chance to catch up on the significant development of distance, and this situation requires a regional policy on the basis of the programming activities and its focus on solving major problems in terms of economic and social development. Have been prepared in Podlaskie region, or have been updated, the key documents of strategic importance, especially in the context of the new EU financial perspectives 2014–2020. The purpose of the publication is to present the strategic interaction of policies in the area of social policy and the labour market, as well as, Podlaskie region, in response to a question about whether the provincial government level it is possible to effective implementation of labour market and social policy, both of which contribute to reduce the distance to the regions developed above.
PL
Województwo podlaskie należy do najsłabiej rozwiniętych regionów w UE, jak też w Polsce, ale z zarysowującymi się czynnikami rozwoju. Oznacza to, że ma szanse nadrobienia znacznego dystansu rozwojowego, przy czym sytuacja ta wymaga jednak prowadzenia polityki regionalnej na podstawie programowania działań i jej ukierunkowanie na rozwiązywanie głównych problemów rozwojowych w wymiarze ekonomicznym i społecznym. W województwie podlaskim zostały przygotowane, bądź zostały zaktualizowane, kluczowe dokumenty o znaczeniu strategicznym, zwłaszcza w kontekście nowej perspektywy finansowej UE 2014–2020. Celem publikacji jest przedstawienie zarysowanych strategicznych kierunków działań w obszarze polityki społecznej i rynku pracy w województwie podlaskim, a także odpowiedź na pytanie, czy na szczeblu samorządu wojewódzkiego możliwe jest skuteczne prowadzenie polityki społecznej i rynku pracy, które przyczynią się do zmniejszenia dystansu do regionów wyżej rozwiniętych.
Contributors
  • Uniwersytet w Białymstoku
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-262e8094-137e-4769-9ec1-fabcf36fa9aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.