PL EN


2016 | 5(112) "Zarządzanie w organizacjach funkcjonujących na rynku multimediów" | 59-68
Article title

Dziennikarze, reporterzy, reportażyści – specyfika funkcjonowania zespołów radiowych

Content
Title variants
EN
Journalists, Reporters, and Feature Makers: Human Resource Management at Radio Stations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Odmienność stylu radiowej pracy charakteryzuje podział dziennikarzy na: reporterów, sprawozdawców, komentatorów, serwisantów, prezenterów itd. Wyraża się ona również w rozgraniczeniu na reportażystów i reporterów. Stacja radiowa jest interesującym przykładem redakcji rozumianej jako jednostka, która stwarza warunki do przygotowywania materiałów do publikacji. Jednak powstają w niej nie tylko programy informacyjne i publicystyczne, ale także formy o charakterze artystycznym, utwory nowatorskie i dźwiękowe narracje. Intencją autorki jest wskazanie złożoności pracy zespołu dziennikarzy radiowych i wymagań, jakie stwarza nieodzowna w budowaniu przekazu radiowego technologia.
EN
The uniqueness of radio journalism is expressed in the division of journalists into reporters, correspondents, commentators, news presenters, etc. Furthermore, it is demonstrated in a distinction between authors of radio documentaries and reporters. A radio station is an interesting example of an editorial board understood as a unit developing materials for broadcasting. However, what it develops is not limited to news or editorial programs, but also includes forms of an artistic character, novel creations, and audio forms. The intention of the author is to indicate the complexity of the work performed by teams of radio journalists as well as requirements that must be met in assembling a message using radio technology.
Year
Pages
59-68
Physical description
Document type
article
Dates
published
2016-10-15
Contributors
 • Katedra Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów, Wydział Informatyki i Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, Polska, anna.musialik-chmiel@ue.katowice.pl
References
 • Adamowski J., red. (2002), O warsztacie dziennikarskim, Warszawa, ASPRA.
 • Bloch J. (2006), Niełatwa sztuka mówienia. Wskazówki dla młodych dziennikarzy, Studia Medioznawcze, nr 4 (27).
 • Czarnecki P. (2008), Etyka mediów, Warszawa, Difin.
 • Grzonka H. (2012), Polskie Radio Katowice 1927–2012, Katowice, Polskie Radio Katowice Regionalna Rozgłośnia w Katowicach.
 • Hardin R. (2008), Zaufanie i społeczeństwo, w Sztompka P., Bogunia-Borowska M. (red.), Socjologia codzienności, Kraków, Znak.
 • Ingrid Deltenre dyrektor generalna Europejskiej Unii Nadawców, dostęp 20 czerwca 2016, http://www.polskieradio.pl/9/540/Artykul/1446983,Szefowa-EBU-Polskie-Radio-to-lider-zmian-w-europejskiej-radiofonii.
 • Jędrzejewski S. (2003), Radio w komunikacji społecznej rola i tendencje rozwojowe, Warszawa, Profi-Press.
 • McLeish R. (2007), Produkcja radiowa, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Pleszkun-Olejniczakowa E. (2009), Demiurg czy Cicerone? O sensie i sposobach istnienia twórczości na antenie, w Kawecki W., Flader K., Słowo w kulturze współczesnej, Warszawa, UKSW w Warszawie.
 • Siembieda M. (2002), Reportaż po polsku, Poznań, Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej.
 • Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski M., Furman W. (2009), Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-0874
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-262ec3f1-563e-45bb-8fb2-8c0946e51f18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.