PL EN


2013 | 920 | 111-114
Article title

Recenzja książki „Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej”, red. P. Ammerman, A. Gaweł, M. Pietrzykowski, R. Rauktienė, T. Williamson (Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012)

Authors
Title variants
EN
Review of the book “Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej”, ed. P. Ammerman, A. Gaweł, M. Pietrzykowski, R. Rauktienė, T. Williamson (Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Recenzja dotyczy książki pt. "Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej", która stanowi podsumowanie pracy zespołu realizującego projekt pod tytułem „Transfer of experiential and innovative teaching methods for business education” w ramach programu Leonardo da Vinci. Autor omawia książkę, wśród jej zalet wskazując przedstawienie metody case study jako innowacyjnego narzędzia edukacji ekonomicznej, które łączy w sobie teorię i praktykę poprzez koncentrację na personalnym i praktycznym wymiarze edukacji. Dostrzega także jej wady, do których zalicza brak prezentacji słabych stron case study, co wynika z braku refleksji nad znaczeniem tej metody w kontekście funkcji i zadań stawianych przed szkołami wyższymi.
EN
The text is a review of the book “Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej” [The case study method in business education], which is a summary of the project “Transfer of experiential and innovative teaching methods for business education” done under the auspices of The Leonardo da Vinci programme. The author of the review discusses the book, pointing out among its advantages a presentation of the case study method as an innovative tool for economic education that combines theory and practice by focusing on the personal and practical dimension of education. He also recognises its disadvantages, which include the failure to present the method’s weaknesses, due to a lack of reflection on the meaning of case study methodology in the context of the functions and tasks facing universities.
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Mikroekonomii, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, drobnyp@uek.krakow.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-263313ac-93ef-4bab-9f65-5b8147efeb51
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.