PL EN


2015 | 3(41) | 17-24
Article title

European Integration of Ukraine: the Perspective of Ukrainians and Poles

Title variants
PL
Europejska integracja Ukrainy: perspektywa Ukraińców i Polaków
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Despite the fact that discussions have focused on the Association Agreement and resolving the armed conflict in eastern Ukraine as a turning point in EU-Ukraine relations, we look at the European integration of Ukraine from the perspective of public opinion. This is important because public opinion is one of the most important EU factors that may affect European integration and Europeanization processes in the EU countries. This article provides among other aspects the answer to the question: What are the positive and negative effects of the integration of Ukraine into the EU, in the opinion of Polish entrepreneurs?
PL
Pomimo faktu, że wszystkie dyskusje zostały skoncentrowane na sprawie umowy o stowarzyszeniu i kwestii rozwiązania konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy jako punkt zwrotny w stosunkach UE — Ukraina, proponujemy spojrzeć na integrację europejską Ukrainy z perspektywy opinii publicznej. Jest to ważne, ponieważ opinia publiczna jest jednym z najważniejszych unijnych czynników, które mogą mieć wpływ na integrację europejską i europeizację procesów w krajach UE. Artykuł stanowi odpowiedź na następujące pytania: Co sądzą na temat integracji europejskiej Ukrainy Ukraińcy i Polacy? Jakie są pozytywne i negatywne skutki integracji Ukrainy do UE, w opinii polskich przedsiębiorców? W poszukiwaniu odpowiedzi na wyznaczone pytania zaprezentowane zostały wyniki badań opinii publicznej przeprowadzonych na Ukrainie i w Polsce oraz wyniki badań prowadzonych wśród polskich przedsiębiorców, którzy współpracują z ukraińskimi partnerami.
Contributors
 • University of Information Technology and Management
 • University of Information Technology and Management
References
 • Anderson, C.J. 1998. “When in Doubt, Use Proxies — Attitudes toward Domestic Politics and Support for European Integration.” Comparative Political Studies no. 31 (5):569–601. doi: 10.1177/0010414098031005002.
 • Barrington, L. 2001. “Russian-Speakers in Ukraine and Kazakhstan: “Nationality,” “Population,” or Neither?” Post-Soviet Affairs no. 17 (2):129–158.
 • Cameron, D.R. 2007. “Post-Communist Democracy: The Impact of the European Union.” Post-Soviet Affairs no. 23 (3):185–217. doi: 10.2747/1060–586x.23.3.185.
 • Dolińska, X., and M. Fałkowski. 2001. Polska-Niemcy. Wzajemny wizerunek w okresie rozszerzania Unii Europejskiej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Ilonszki, G. 2009. “National Discontent and EU Support in Central and Eastern Europe.” Europe-Asia Studies no. 61 (6):1041–1057. doi: 10.1080/09668130903063591.
 • Kubicek, P. 2000. “Regional Polarisation in Ukraine: Public Opinion, Voting and Legislative Behaviour.” Europe-Asia Studies no. 52 (2):273–294.
 • Lengyel, G., and B. Goncz. 2009. “Elites’ Pragmatic and Symbolic Views about European Integration.” Europe-Asia Studies no. 61 (6):1059–1077. doi: 10.1080/09668130903063674.
 • Lewandowska, A., E. Inglot-Brzęk, and R. Harasym. 2014. “Determinants of Polish Exports to the Ukrainian Market.” Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (3):7–15.
 • Muller, M. 2011. “Public Opinion Toward the European Union in Georgia.” Post-Soviet Affairs no. 27 (1):64–92. doi: 10.2747/1060–586x.27.1.64.
 • Petrov, R. 2002. “The Balkans and the NIS.” In Handbook on European Enlargement. A Commentary on the Enlargement Process, edited by A. Ott and K. Inglis, 177–191. The Hague: T.M.C. Asser Press.
 • Wolczuk, K. 2009. “Implementation without Coordination: The Impact of EU Conditionality on Ukraine under the European Neighbourhood Policy.” Europe-Asia Studies no. 61 (2):187–211. doi: 10.1080/09668130802630839.
 • Zolkina, M. 2013. “European Integration of Ukraine: Experience of Yesterday for Development of Tomorrow.” Informational & Analytical Bulletin. Public Opinion (13):1–13.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-263aa26c-d7cd-453d-81f7-d93f4eeb1912
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.