PL EN


2016 | 23 | 191-200
Article title

Powstanie i historyczny rozwój pobożności pasyjnej w ujęciu Jerzego Józefa Kopcia CP

Authors
Content
Title variants
EN
The origins and historic development of passion devotion in depiction of Jerzy Józef Kopeć CP
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie wzajemnych relacji między liturgią a pobożnością ludową, szczególnie w okresie średniowiecza. To zwłaszcza w tym okresie nastąpiło rozbicie jedności misterium paschalnego w umysłach wiernych. Efektem przemian religijno-kulturowych dokonujących się w wiekach średnich było powstanie pobożności pasyjnej, mniej teologicznej, bardziej nastawionej na emocjonalne przeżywanie relacji z Chrystusem.
EN
The main purpose of this article is to show the relationship between the liturgy and popular piety especially in the Middle Ages. Particularly at that time the unity of Paschal Mystery was broken up in the faithfull’s minds. Due to the religious and cultural changes in the medieval period the passion devotion was born as less theological form of experiencing the relationship with Jesus Christ focused more on its emotional aspect.
Contributors
author
References
 • „Konstytucja o liturgii świętej «Sacrosanctum Concilium» (4 XII 1963)”. W: Sobór Watykański II, Konstytucje – Dekrety – Deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, 48–78. Poznań: Pallottinum, 20022.
 • Blachnicki, Franciszek. „Konieczność odnowy liturgii na tle jej tradycyjnej koncepcji”. W: Wprowadzenie do liturgii, red. Franciszek Blachnicki, Wacław Schenk, Rudolf Zielasko, 19–34. Poznań–Warszawa–Lublin: Wydawnictwo św. Wojciecha, 1967.
 • Bouyer, Louis. Le mystère Pascal. Paris: Cerf, 1957.
 • Casel, Odo. Das chrystliche Kultmysterium. Regensburg: Pustet, 1935.
 • Huizinga, Johan. Jesień średniowiecza. Warszawa: PIW, 19924.
 • Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Dyrektorium o Pobożności Ludowej i Liturgii. Poznań: Pallottinum, 2003.
 • Kopeć, Jerzy Józef. „Liturgia i pobożność ludowa w świetle historii”. W: Liturgia i pobożność ludowa, red. Władysław Nowak, 25–38. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2003.
 • Kopeć, Jerzy Józef. „Nurt pasyjny w średniowiecznej religijności polskiej”. W: Męka Chrystusa wczoraj i dziś, red. Henryk Damian Wojtyska, Jerzy Józef Kopeć, 36–60. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1981.
 • Kopeć, Jerzy Józef. „Przemiany ideowe w pasyjnej pobożności średniowiecza”. W: Studia z dziejów liturgii. T. 2, red. Marian Rechowicz, Wacław Schenk, 465–548. Lublin: Wydawnictwo TN KUL, 1976.
 • Kopeć, Jerzy Józef. „Recepcja oficjum św. Bonawentury «De passione Domini» w Polsce”. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 21, 2 (1974): 69–88.
 • Kopeć, Jerzy Józef. Męka Pańska w religijnej kulturze polskiego średniowiecza. Studium nad pasyjnymi motywami i tekstami liturgicznymi. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1975.
 • OʹCollins, Gerald. Jezus nasz Odkupiciel. Chrześcijańskie ujęcie zbawienia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-263c60e5-1835-4381-a4b2-975a026e3084
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.