PL EN


2016 | 42 | 1 (159) | 127-151
Article title

DEMOGRAFICZNE I SOCJOLOGICZNE IMPLIKACJE WYJAZDÓW Z POLSKI. DYSKUSJA NA BAZIE WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO Z 2011 ROKU

Content
Title variants
EN
DEMOGRAPHIC AND SOCIOLOGICAL IMPLICATIONS OF MIGRATIONS FROM POLAND. DISCUSSING THE FINDINGS OF THE POLISH 2011 NATIONAL CENSUS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Najnowsze dane demograficzne potwierdzają, że Polska pozostaje nadal krajem emigracji netto, zatem odpływ zdecydowanie przewyższa napływ. Aż 75% czasowych emigrantów pozostawało poza Polską dłużej niż 12 miesięcy, byli oni rezydentami krajów przyjmujących, a perspektywy ich powrotu są niepewne. Jakie będą konsekwencje obecnej fali odpływu dla gospodarki, funkcjonowania społeczeństwa, lokalnych społeczności? Artykuł koncentruje się na zobrazowaniu dynamiki obecnych migracji, z uwzględnieniem aspektu regionalnego oraz jej cech socjo-demograficznych. Przeprowadzono analizy porównawcze obejmujące okres pomiędzy dwoma ostatnimi spisami powszechnymi ludności, tj. w 2002 i 2011 roku. Przedstawione dane stanowią podstawę wskazania typów dyskursów medialnych na temat migracji rodzin.
EN
According to the most recent demographic data, Poland remains a country of net emigration, with population outflows significantly higher than the numbers for the incoming flows. As many as 75% of temporary migrants have remained abroad for 12 months and longer, which indicates their residential status in the destination countries and uncertain prospectsfor return. What kind of consequences will the current population outflows have on the economy, society, and local communities? The article focuses on outlining the dynamics of contemporary migration, shedding light on both regional aspects and socio-demographic characteristics of migrants. The comparative analysis pertains to the period between the two most recent Polish National Censuses of 2002 and 2011. The data constitute the basis for identifying specific types of media discourses that address the theme of family migration.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2640158c-14cb-4187-93af-4058ad945b7b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.