Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 1 | 191-211

Article title

Ustrój Prus Książęcych w pierwszej połowie XVII wieku

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The political system of the ducal of Prussia in the first half of the 17th century

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Ustrojem Prus Książęcych w czasach wczesnonowożytnych interesowali się już od dawna historycy państwa i prawa. F. Arndt i T. Grygier poświęcili swe prace kwestiom związanym z organizacją i funkcjonowaniem najwyższego organu władzy wykonawczej – Izby Wyższej Rady Księstwa (Oberratsstube, zwane później Preussische Regierung). Historię administracji Prus Książęcych, zwanych później Prusami Wschodnimi, omówił A. Horn, a działalność urzędów starostów dziedzicznych – J. Skibiński . Ustawę o rządzie (Regimentsnottel) z 1542 r., która obowiązywała w Księstwie Pruskim także w XVII stuleciu, scharakteryzował J. Małłek . Z kolei K. Breysigowi zawdzięczamy zarys dziejów sejmu krajowego Prus Książęcych obejmujący okres XVI stulecia i pierwszej połowy XVII wieku . Badacz ten skupił się jednak na kwestiach historycznych, przedstawił tylko niektóre normy prawne regulujące tryb działania sejmu i nie określił w sposób precyzyjny miejsca parlamentu wśród innych organów władzy w Prusach Książęcych.
EN
The system of Ducal Prussia in early modern times has been an object of interest of historians of state and law for a long time. However, due to gaps and lack of publication concerning this issue there is a need to re-examine the system of Ducal Prussia in the first half of the 17th century. This article does not aspire to clarify all matters concerning the system of government and rights of institutions representing legislative, executive and judicial powers of the time. It only constitutes an attempt to systematise and supplement research inquiry to date. Its main goal, apart from bringing a few new details on the functioning of separate governing bodies to light, is to show the transformation in the system of Ducal Prussia in the broader context, taking external factors into consideration.

Year

Issue

1

Pages

191-211

Physical description

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-264059fc-3b31-4e04-a4ed-0a3bdca90c74
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.