PL EN


2011 | 2 | 289-298
Article title

Ekoteologia jako odpowiedź na współczesny kryzys ekologiczny

Content
Title variants
ES
La ecoteología como una respuestaa la crisis ecológica de la contemporane
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ekoteologia obejmuje swoją refleksją w świetle Bożego Objawienia rzeczywistość świata, w którym obecne są różne problemy, będące efektem rozwoju cywilizacji technicznej. Bada je z uwzględnieniem tak relacji indywidualnej (osoba ludzka a środowisko), jak również ich społecznych uwarunkowań.mDziałania o charakterze destruktywnym dla środowiska są analizowane jako tzw. grzech ekologiczny, dla którego punktem wyjścia weryfikacji i waloryzacji jest piąte przykazanie Dekalogu. Ludzka aktywność o negatywnych skutkach dla środowiska rozumiana jest nie jako realizacja Bożego wezwania do czynienia sobie ziemi poddanej (por. Rdz 1,28), lecz jako sprzeniewierzenie się tej, powierzonej u zarania dziejów człowiekowi misji. Jest bowiem sprzeciwem wobec ustanowionego przez Stwórcę porządku i atakiem na życie.
ES
La ecoteología es una esfera nueva entre los cienias teológicas de la contemporaneidad. La ecoteología trata de crear un fundamento teológico para la problemática ecológica y también para la protección del ambiente natural. Se propone mostrar una perspectiva transcendental para estas ciencias. Se concentra de las cuestiones de la responsabilidad del hombre por la obra de creación, el problema del “pecado ecológico”, los límites de la libertad humana en el aprovechamiento de los bienes de la naturaleza. Es un campo muy importante para el diálogo entre la teología y las ciencias de la naturaleza.
Keywords
Year
Issue
2
Pages
289-298
Physical description
Contributors
  • kapłan diecezji pelplińskiej, dr teologii i nauk humanistycznych w zakresie filozofii, adiunkt atedry Teologii Współczesnej WT UKSW w Warszawie oraz wykładowca WSD w Pelplinie, jbabinski@wp.pl
References
  • Paweł VI, Odczytanie znaków czasu. Audiencja generalna 16.IV.1969, w: Trwajcie mocni w wierze, t. 2, Kraków 1974.
  • Cz.S. Bartnik, Znaki czasu, w: Teologia znaków czasu. Dogmatycy wobec polskiego „dziś” Kościoła, red. K. Góźdź, K. Michalczak, Poznań 2008.
  • Jan Paweł II, Orędzie na XXIII Światowy Dzień Pokoju 1990 r. „Pokój z Bogiem Stwórcą – pokój z całym stworzeniem”, „L’Osservatore Romano” [wyd. polskie] 10,12 (1989).
  • Ch.J. Krebs, Ekologia, Warszawa 1996.
  • M. Kehl, I widział Bóg, że było dobre. Teologia stworzenia, Poznań 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-4572
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26433a07-f45d-45ee-89de-278d0f8d4c27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.