PL EN


2016 | 1(18) |
Article title

Standardy oraz wybrane metody identyfikacyjne stosowane przy dokonywaniu oględzin miejsca na przykładzie katastrofy masowej

Content
Title variants
EN
Standards and selected identification methods used in conducting the examination of the scene on the basics of the mass disaster
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy problematyki obejmującej zakres działania odpowiednich organów przy dokonywaniu oględzin miejsca, a dokładniej – miejsca katastrofy masowej. W artykule przedstawione zostały standardy postępowania dla kierujących oględzinami miejsca zdarzenia. Opracowane standardy mają na celu zapewnienie pomocy dla odpowiednich organów. Poza wspomnianymi standardami w niniejszym artykule uwzględnione zostały wzorce dotyczące identyfikacji ofiar opracowane na V Konferencji Komisji Interpolu do spraw Identyfikacji Ofiar Katastrof Masowych i Klęsk Żywiołowych, która odbyła się w Lyonie 1993 roku. Omówione zostały także wybrane metody identyfikacyjne, do których należą: badania DNA, stomatologia, identyfikacja ciała na podstawie znaków szczególnych ( blizn, tatuaży, znamion), osteopatoskopia, implantoskopia oraz fotografia.
EN
The article concerns issues covering the scope of activities used by proper authorities while conducting the examination of the scene, more precisely of the mass disaster. The article presents the standards of conduct for management leading the examination of the scene. Analyzed standards are designed to help proper authorities. In addition to the standards the article includes the patterns of victim identification compiled at the Fifth Conference of the Committee of Interpol for the Identification of Victims of Mass and Natural Disasters. Selected identification methods such as DNA testing, dentistry, body identification on the basis of special marks ( scars, tattoos, birthmarks), radiological method of identifying the bodies, implantoskopy and photograph are discussed in the article.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-264a1811-50b0-45ed-aeda-55b8023312cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.