PL EN


2015 (R. XIV) | 2(56) | 71-86
Article title

Społeczne i wychowawcze zasoby odpoczynku

Authors
Content
Title variants
EN
The social and socialisation resources of rest
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem autorki jest przybliżenie i przypomnienie istoty odpoczynku oraz jego wychowawczych zasobów w dobie kultu pracy i eskalacji takich problemów indywidualnych, jak: pracoholizm, nadpobudliwość psychoruchowa czy syndrom wypalenia zawodowego. Kwintesencję przekonań autorki stanowią główne tezy zawarte w stwierdzeniach dotyczących sposobów rozumienia odpoczynku jako: potrzeby psychicznej, prawa/ przywileju człowieka, czynnika samopoznania, samowychowania i samodoskonalenia, rezultatu pragnienia zachowania tożsamości, okazji do autorefleksji, aktywatora aksjologicznego, świadectwa troski o przetrwanie i rozwój człowieka, formy regeneracji fizycznej, psychicznej i duchowej człowieka, sposobu oddalenia się od napięć społecznych, „inicjatora” wewnętrznej przemiany. Autorka akcentuje, że pedagogiczna kategoria odpoczynku wiele wnosi nie tylko do pedagogiki pracy, pedagogiki rodziny i pedagogiki kultury, ale konstytuuje również współczesną pedagogikę religii i pedagogikę pomyślnej egzystencji. Wychowawcze, noetyczne, kulturowe, profilaktyczne i terapeutyczne funkcje odpoczynku są dziś nie do przecenienia.
EN
The author defines rest in analytical terms and reminds of its importance in the era of workaholism, psychomotor hyperexciatability and the syndrome of occupational burn-out. The author believes that rest must be understood as a mental need, a right and privilege of a human being and a promoter of: self-cognition, self-education and self-perfection, a result of a desire to preserve one’s identity, an opportunity for auto-reflection, an axiological activator, testimony of a humanitarian care for survival of human beings, a form of physical, mental and spiritual restoration of the human being, a way to distance oneself from social tensions and an initiator of inner transformation. The author lays emphasis on the fact that the pedagogical category of rest has a significant impact not only on occupational, family or cultural pedagogies, but also on the pedagogies of religion and the pedagogies of successful existence. The upbringing, noetic, prophylactic and therapeutic functions of rest are of great value today.
Issue
Pages
71-86
Physical description
Dates
published
2015-06-30
Contributors
 • Uniwersytet Śląski
References
 • Bacchiocchi S. (1985), Odpoczynek człowieka, przeł. R. Chalupka, Wydawnictwo „Znaki Czasu”, Warszawa.
 • James W. (2010), Życie i ideały, przeł. A. Stańczyk, P. Kostyło, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010.
 • Jan XXIII (1981), Mater et magistra, [w:] Jan XXIII, Paweł VI i in., Encykliki, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa.
 • Key E. (2005), Stulecie dziecka, przeł. I. Moszczeńska, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Kwieciński Z. (2000), Tropy, ślady, próby. Studia i szkice z pedagogii pogranicza, Wydawnictwo „Edytor”, Poznań–Olsztyn.
 • Marcel G. (1950), The Mystery of Being, Vol. 1: Reflection and Mystery, London.
 • Nawroczyński B. (1987), Dzieła wybrane, t. 1, WSiP, Warszawa.
 • Ricoeur P. (2004), Drogi rozpoznania, przeł. J. Margański, Społeczny Instytut Wywawniczy Znak, Kraków 2004.
 • Sloterdijk P. (2011), Kryształowy pałac, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Smołka E. (2005), Filozofia kształtowania charakteru. Fryderyka Wilhelma Foerstera teoria wychowania w świetle założeń personalizmu chrześcijańskiego, Wydawnictwo „Maternus Media”, Kraków.
 • Szacki J. (2011), Tradycja, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Theiss W. (2012), Troska i nadzieja. Działalność społeczno-wychowawcza ks. Henryka Szumana na Pomorzu w latach 1908–1939, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Żywczok A. (2011), Ku afirmacji życia. Pedagogiczne podstawy pomyślnej egzystencji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-264e2f8b-cff5-4c09-9ef1-a0c5c51d839f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.