PL EN


2016 | 10 | 68-79
Article title

Prasa samorządowa w województwie zachodniopomorskim – wybrane aspekty socjokulturowe

Content
Title variants
EN
SELF-GOVERNMENT PRESS IN THE ZACHODNIOPOMORSKIE PROVINCE. SELECTED SOCIOLOGICAL AND CULTURAL ASPECTS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Regiony medialne tworzą m.in. Szczecin i Koszalin. Jedną z kategorii prasy funkcjonującej na lokalnych rynkach prasowych jest prasa samorządowa. W województwie zachodniopomorskim prasa samorządowa jest najliczniejszą kategorią periodyków. Cechuje się stabilnością, tak ilościową, jak i jakościową. Zasadniczo zaspokaja potrzeby informacyjne lokalnego odbiorcy, a przede wszystkim jest silnie powiązana z odbiorcą samorządowym. Periodyki te są zorientowane na sprawy organów i instytucji samorządowych. Zasięgiem rozpowszechniania mocno scalona jest z podziałem administracyjnym. Prasa samorządowa ma opinię, że nie wypełnia funkcji kontrolnej. Są też zdania, że jest zagrożeniem dla prasy lokalnej.
EN
Media regions form, among others Szczecin and Koszalin. One of categories of the press functioning on local press markets, there is a self-government press. In the Zachodniopomorskie Province, in the quantitative state, the self-government press is the largest category of periodicals. It is consistent, both as it comes to quantity and quality. It generally satisfies the informational needs of a local receiver, however it is mainly linked with the self-government receiver. Those periodicals cover matters of self-government bodies and institutions. Its coverage area is strongly connected with the administrative division. The self-government press has a reputation of not fulfilling its control function. There have been opinions that it is a threat to the local press.
Year
Volume
10
Pages
68-79
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - wydział Ekonomiczny w Szczecinie
author
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Ekonimiczny w Szczecinie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2652c579-f859-4f53-9ec1-3bcb6cf0177e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.