PL EN


2016 | 19 | 1(41) | 43-70
Article title

Warszawski „Przyjaciel Dzieci” w epoce rozkwitu: redakcja Jana Kantego Gregorowicza (kwiecień 1867 – wrzesień 1890). Część 1: Charakterystyka ogólna. Teksty literackie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pierwsza część artykułu koncentruje się na licznych innowacjach techniczno-formalnych czasów redakcji Jana Kantego Gregorowicza (zwłaszcza nowych zmiennych winietach, ewolucji szaty ilustracyjnej oraz uruchomieniu szeregu dodatków) oraz omawia kluczowy dla pisma dział tekstów literackich.
Year
Volume
19
Issue
Pages
43-70
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Informacji
References
 • Bieńkowski W., Gregorowicz Jan Kanty (1818–1890), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. VIII/4, z. 39 (1960), s. 567–569.
 • Chmielowski P., Czasopisma polskie dla młodego wieku, [w:] Encyklopedia wychowawcza, t. 3, Warszawa 1885, s. 138–143.
 • Grabowski S., Na przyszły pożytek. Z dziejów polskiej prasy dla dzieci 1824–1939, Pułtusk 2001
 • Ihnatowicz E., Jan Kanty Gregorowicz czyli warszawiak wieśniakiem, [w:] Warszawa pozytywistów, praca zbiorowa pod red. J. Kulczyckiej-Saloni i E. Ihnatowicz, Warszawa 1992, s. 40–44.
 • Kmiecik Z., Prasa warszawska w okresie pozytywizmu, Warszawa 1971, s. 182–185.
 • Kuliczkowska K., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864–1918. Zarys monograficzny. Materiały, Warszawa 1975, s. 25–27.
 • Mijas S., Janek z Bielca, [w:] tegoż, Świętokrzyskie szlaki literackie. Szkice o pisarzach od Reja do Żeromskiego, Łódź 1973, s. 148–163.
 • Milewski S., Emancypantki i obrażony redaktor, „Gazeta Prawnicza” 1980 nr 14, s. 6, 9.
 • Nasz plon. Książka pamiątkowa pięćdziesięciolecia „Przyjaciela Dzieci”, Warszawa 1912.
 • Woźniakowski K., Pierwsze lata warszawskiego „Przyjaciela Dzieci”: w kręgu Fryderyka Henryka Lewestama i współpracowników (kwiecień 1861 – czerwiec 1865), Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, vol. 14 (2016), s. 75-109
 • Woźniakowski K., „Okres jednak przejściowy jeszcze”: warszawski „Przyjaciel Dzieci” za redakcji Władysława Ludwika Anczyca (lipiec 1865 – marzec 1867) (w druku).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://rhpp.up.krakow.pl/article/view/3058
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26551c06-7b04-4e8c-9c31-603b303ab66f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.