PL EN


2013 | 33 | 161-168
Article title

O współczesnych dojazdach do pracy

Authors
Content
Title variants
EN
Contemporary commuting to work
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera analizę współczesnych dojazdów do pracy w Polsce. Prezentowane dane są wynikiem badań zrealizowanych przez autora w 2009 roku na losowej próbie 727 pełnoletnich mieszkańców Rzeszowa i graniczących z miastem gmin.
EN
The paper contains an analysis of modern commuting to work in Poland. The data presented are the result of research carried out by the author in 2009 on a random sample of 727 adult residents of the city of Rzeszow.
Year
Issue
33
Pages
161-168
Physical description
Contributors
author
  • Zakład Socjologii Miasta i Regionu, Instytut Socjologii Uniwersytet Rzeszowski
References
  • Kowalczuk K., 2012, Mobilność na co dzień, Komunikat z badań CBOS BS/104/2012, Warszawa.
  • Palak M., 2011, Mobilność przestrzenna mieszkańców Rzeszowa i jego strefy podmiej-skiej [w:] Społeczeństwo polskie w procesie zmian. Podkarpacie na tle kraju, red. S. Solecki, Rzeszów.
  • Riesman D., The suburban dislocation, “The Annals of American Academy of Political and Social Science”, 1957.
  • Sobala-Gwosdz A., 2005, Ośrodki rozwoju i stagnacji w województwie podkarpackim, Kraków.
  • Śleszyński P., Czapiewski K.Ł., 2011, Znaczenie ośrodków miejskich oraz ich hierar-chicznych powiązań dla regionalnego i lokalnego rozwoju ekonomicznego Polski wschodniej, Warszawa.
  • Węgleński J., 1988, Metropolitalna. Ameryka, Warszawa.
  • Wallis A., 1978, Uwagi o społecznej problematyce zagospodarowania kraju [w:] Proce-sy urbanizacji w kraju w okresie XXX-lecia PRL, red. J. Turowski, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-265599c0-1b63-48d3-ba85-07401fc35631
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.