PL EN


2014 | 2(71) |
Article title

CHÓRZYŚCI AMATORZY O SWOIM UCZESTNICTWIE W ZESPOLE (komunikat z badań)

Content
Title variants
EN
Amateur choristers on their participation in the band (study report)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie niektórych wyników badań własnych, dotyczących opinii osób dorosłych – uczestników krakowskich chórów na temat zdobywanej przez nich wiedzy i umiejętności dzięki aktywności w amatorskich zespołach śpiewaczych. Prezentowane w artykule wyniki badań mają charakter ilościowy i stanowią wycinek szerszych badań autorki nad procesem oddziaływania sztuki (a dokładniej muzyki) i zespołu artystycznego na człowieka.
EN
The aim of the article is to present certain results of own research relating to the opinions of adults – members of Krakow choirs – on the knowledge and skills they acquire through the activity in amateur singing bands. The research results are of quantitative nature and form part of the broader research on the process of art impact (more specifically music) and artistic band on people carried out by the author.
Year
Issue
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2658d17d-6a42-47f4-b233-4cf13d6cab81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.