PL EN


2014 | 180 cz 2 | 99-109
Article title

Wykorzystanie mierników efektywności finansowej w zabezpieczeniu społecznym

Authors
Content
Title variants
EN
The Uage of Financial Efficiency Measures within the Social Protection
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Efficiency indexes are used in economy niversally, but their utilisation within the social politics is also possible is in certain scopes. The specific index of financial efficiency can be applied to define the role of the state in funding the social protection system. The paper includes discussion how the index can be applied in the social protection system. The discussion was based on the examples of Poland, Great Britain and Germany because these countries are perceived as ones where the certain models of the social politics were introduced.
Year
Volume
Pages
99-109
Physical description
Contributors
author
References
 • 1.Adamczyk J.: Efektywność przedsiębiorstw sprywatyzowanych. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1995.
 • 2.Czechowski L.: Wielowymiarowa ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa przemysłowego. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1997.
 • 3.Dyduch W.: Dobór miar do systemów pomiaru efektywności organizacyjnej: dylematy i propozycje zmian. W: Efektywność-rozważania nad istota i pomiarem. T. Red. Dudycz, Ł. Tomaszewicz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2007.
 • 4.Garbiec R.: Partycypacja państwa w finansowaniu publicznego systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. W: Teraźniejszość i przyszłość polityki społecznej. Red. R. Garbiec. Częstochowa 2013.
 • 5.Gasparski W.: Comments on the Concept of Efficiency. W: Praxiological studies, Polish Contributions to the Science of Efficient Action. Red. W. Gasparski, T. Pszczółkowski. D. Reidel Publishing Company, cop. PWN, Warszawa-Dorrdrecht-Boston- -Londyn 1983.
 • 6.Gospodarowicz M.: Parametryczna analiza efektywności technicznej gospodarstw wysokotowarowych w latach 1992-2005,. W: Efektywność - rozważania nad istotą pomiarem. Red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • 7.Introduction to Social Security. International Labour Office, Geneva 1970.
 • 8.Jaworek M., Szóstek A.: Efektywność bezpośrednich inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorstw. W: Uwarunkowania i prawidłowości gospodarcze wywierającw wpływ na efektywność funkcjonowania organizacji. Red. T. Dudycz Wydawnictwo Indygo Zahir Media, Wrocław 2008.
 • 9.Kennerley M., Neely A.: Performance measurement Framework: Business Performance Measurement: Theory and Practice. Red. A. Neely. Cambridge University Press, Cambridge 2002.
 • 10.Kieżun W.: Sprawne zarządzanie organizacją. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997.
 • 11.Księżopolski M.: Polityka społeczna. Wybrane problemy porównań międzynarodowych. Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1999.
 • 12.Ocena efektywności przedsięwzięć gospodarczych. Red. E. Nowak. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 1998,.
 • 13.Piontek W.: Zarys finansów publicznych. Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy 2003.
 • 14.Szczurowski L.: Czynniki efektywności podziału stacjonarnej dotacji dydaktycznej w jednostce szkoły wyższej. W: Efektywność - rozważania nad istotą pomiarem. Red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • 15.www. epp.euroostat.ec. europa.eu/portal/page/product_details/publication?p-productcodes KS-CZ-08-002
 • 16.www.epp.euroostat.ec.europa.eu/tgm/printTable:do?tab=table&plugin
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-265eae18-c920-46d5-bd71-490039c4d110
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.