PL EN


2014 | 4/2014 (48) t.1 | 186 - 203
Article title

Analiza działalności funduszy private equity w Polsce na tle krajów regionu w latach spowolnienia gospodarczego 2008–2012

Content
Title variants
EN
Private equity funds in Poland and other countries of the region during the years of the global economic downturn 2008–2012
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł podejmuje temat funkcjonowania funduszy private equity w Polsce i w krajach naszego regionu, w Czechach, Rumunii i na Węgrzech, w latach światowego spowolnienia gospodarczego między rokiem 2008 a 2012. Pierwsza część publikacji skupiona jest wokół polskiego rynku funduszy wysokiego ryzyka i jego rozwoju w ostatnich blisko dwudziestu pięciu latach. W dalszej części artykułu dokonano analizy porównawczej funduszy private equity we wspomnianych krajach. W artykule została zidentyfikowana, między innymi, dynamika inwestycji funduszy wysokiego ryzyka w odniesieniu do kluczowych wskaźników gospodarczych, takich jak: PKB i jego tempo wzrostu, dług publiczny oraz wydatki na badania i rozwój. Te analizy stanowiły podstawę do zarysowania perspektyw rozwoju funduszy private equity w Polsce w kolejnych latach.
EN
The article explores the Private Equity funds in Poland and other countries of the region such as: Czech Republic, Romania and Hungary, during the years of the global economic downturn between 2008 and 2012. The first part of the publication is focused on the Polish market of private equity funds and its development over the last nearly twenty-five years. Later in the article a comparative analysis of private equity funds in these countries is presented.In the article, among others, the growth dynamics of the Private Equity market was identified in relation to a few crucial economic indicators such as GDP and its growth rate, public debt and R&D spending. These analyzes became the basis for the forecast of Private Equity Funds development in Poland in the upcoming years.
Year
Pages
186 - 203
Physical description
Dates
published
2014-11-15
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Zakład Bankowości i Rynków Pieniężnych, Katedra Systemów Finansowych Gospodarki, ignatowski.marcin@gmail.com.
References
 • Bannock Consulting. (2001). Innovative Instruments for Rising Equity for SMES in Europe. Report for DG Enterprise, (June).
 • Caselli, S. (2010). Equity and Venture Capital in Europe. Markets, Techniques, and Deals. Oxford: Academic Press – Elsevier.
 • Damodaran, A. (2007). Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Danish Investment Fund. (2002). Business Angels in Denmark, ver. 1,09/12-2002.
 • European Private Equity and Venture Capital Association. (2013). EVCA Yearbook 2013. Brussels: European Private Equity and Venture Capital Association.
 • KPMG (2011). Private Equity Executive Survey. Warszawa: KPMG. Ministerstwo Gospodarki Departament Strategii i Analiz (2012). Trendy rozwojowe sektora
 • MSP w ocenie przedsiębiorców w pierwszej połowie 2012 roku, (2).
 • Ministry of Economy (2003). Labour and Social Policy. Poland: Economic Analyses and Forecast Department.
 • Orłowski, W., Sękowski, J. i Socha, J. (2009). Kryzys na rynkach finansowych. Wyzwania stojące przed spółkami. PricewaterhouseCoopers.
 • Panfil, M. (2005). Fundusze private equity. Wpływ na wartość spółki. Warszawa: Difin.
 • Panfil, M. (2008). Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków. Warszawa: Difin.
 • Przybylska-Kapuścińska, W. i Mozalewski, M. (2011). Kapitał wysokiego ryzyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Roland Berger. (2014). European Private Equity Outlook 2014. Frankfurt: Roland Berger.
 • Sobańska, K. i Sieradzan, P. (2004). Inwestycje prviate equity/venture capital. Warszawa: Wydawnictwo Key Text.
 • Strużycki, M. (red.). (2002). Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie. Warszawa: Difin.
 • Tamowicz, P. (2007). Business angels. Pomocna dłoń kapitału. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Węcławski, J. (1997). Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2662f55f-72f8-4640-85dd-c45941183b1e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.