PL EN


2015 | 7(43) | 2 | 71-87
Article title

Edukacja filozoficzna w szkołach – elementy inspiracji do twórczej pracy dydaktycznej

Title variants
EN
Philosophical Education at School – Inspirations for Creative Didactic Work
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano elementy inspiracji do twórczej pracy dydaktycznej odnoszące się do edukacji filozoficznej w szkołach. Ze względu na podejmowany temat, na wstępie zostanie przedstawiona krótka charakterystyka dydaktyki filozofii jako nauki oraz pełnione przez nią podstawowe funkcje. Następnie na podstawie analizy podstawy programowej odnoszącej się do zajęć filozofii w szkołach średnich, zostaną omówione najważniejsze elementy odnoszące się do edukacji filozoficznej. Analizie zostaną poddane cele kształcenia oraz treści nauczania, które zostały opracowane oraz umieszczone w ministerialnych dokumentach. Zaprezentuje się też główne zasady nauczania, które pełnią istotną rolę w edukacji, stanowiąc wskazówki, które nauczyciel powinien mieć na uwadze podczas prowadzenia zajęć. Umiejętna organizacja pracy podczas poszczególnych jednostek lekcyjnych będąca kluczem do efektywnego rozwoju ucznia, prowadzi do podjęcia tematyki związanej z metodami dydaktycznymi.
In the article there were presented inspirations for didactic work related to the philosophical education at school. In order to show the issue of philosophical education, there was presented short description of philosophy didactics as a science and its basic functions. Then there were considerated main components of philosophical education out of the core curriculum analysis. Next the author alnalyses education goals and curriculum content which we can find in ministry documents. There were also decipted the main teaching principles, which play fundamental part in education. This principles are also pointers for teachers, who schould remember them when teaching a class. Skilfull class organisation is a key to effective pupil development and due to that the atricle raises issues related to teaching methods.
Year
Volume
Issue
2
Pages
71-87
Physical description
Contributors
References
 • Andrecka E.: Metody aktywizujące, www.profesor.pl [dostęp: 20.03.2015].
 • Bała M., Jeziorska J., Zalewska S.: Pokochać mądrość. Zarys dydaktyki filozofii i etyki, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2009.
 • Cathcart T.: Dylemat wagonika. Czy zrzuciłbyś grubego faceta z kładki? Zagadka filozoficzna, Warszawa: Dom Wydawniczy PWN 2014.
 • Chałas K.: W poszukiwaniu strategii edukacyjnych zreformowanej szkoły. Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce, Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era 2000.
 • Florek S.: Nauczanie filozofii w szkole średniej jako forma zaspokojenia potrzeb w okresie adolescencji, w: E. Piotrowska, J. Wiśniewski (red.), Dydaktyka filozofii. Doświadczenia – dylematy – osiągnięcia, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora 2002, s. 145-160.
 • Juchacz P.W.: O wykorzystaniu filmu w kształceniu filozoficznym, w: E. Piotrowska, J. Wiśniewski (red.), Dydaktyka filozofii u progu XXI wieku. Problemy ogólne i perspektywy, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora 2002, s. 229-250.
 • Kupisiewicz Cz.: Dydaktyka ogólna, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt 2002.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej, Podstawa programowa z komentarzami, t. IV, s. 139-148. www.bip.men.gov.pl [dostęp: 23.02.2015].
 • Niemierko B.: Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 • Przybysz P., Dziarnowska W.: Dekalog w mózgu, „Charaktery” 2009, nr 3, s. 74-78; lub: www.charaktery.eu [dostęp: 18.03.2015].
 • Styron W.: Wybór Zofii, Warszawa: Świat Książki 2010.
 • Śleziński K.: Zarys dydaktyki filozofii, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2000.
 • White M.D., Arp R., William I.: Batman i filozofia. Mroczny rycerz nareszcie bez maski, Gliwice: Helion 2013.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26689365-2a5d-45a7-abf8-d0d6fdcf8d81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.