PL EN


Journal
2017 | 2 | 388-402
Article title

Geograficzna sukcesja religii wielkiego stepu

Content
Title variants
EN
The geographical succession of the religion in the Great Steppe
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tematem artykułu jest przestrzenna ewolucja religii Wielkiego Stepu i Azji Środkowej. Jako perspektywę historyczną analizy badawczej przyjęto Jedwabny Szlak i XIII-wieczne imperium mongolskie. Obszary wnętrza Azji, przez które przebiegał Jedwabny Szlak, cechowała różnorodność religijna oraz tolerancja. Wraz z rozpadem imperium mongolskiego tradycyjne religie zostały stopniowo zastąpione religiami uniwersalnymi, które powstały poza badanym obszarem: islamem, buddyzmem tybetańskim, prawosławiem. W państwach związanych z Wielkim Stepem i tradycją koczowniczą pojawiają się współcześnie ruchy odnowy starych religii, takich jak tengryzm i zaratusztrianizm. Nie mają one jednak większego znaczenia politycznego.
EN
The subject of this article is the spatial evolution of the religion in the Great Steppe and the Central Asia. The research is focused on history of the Silk Road and the Mongol Empire in the 13th century. The interior of Asia was characterized by great religious diversity and tolerance. With the disintegration of the Mongol Empire, traditional religions have been gradually replaced by the universal ones that had emerged outside the studied area: Islam, Tibetan Buddhism and Orthodoxy. There has been a revival of some old religions like Tengrism and Zoroastrianism in states with some nomadic tradition around the former Silk Road, but they are not of much political significance.
Journal
Year
Issue
2
Pages
388-402
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
References
 • A. Piskozub, Eurazja, czyli części świata na wspólnym kontynencie, „Przegląd Geopolityczny”, nr 4, 2011
 • A.S. Christensen, Cassiodorus, Jordanes, and the History of the Goths. Studies in Migration Myth, Copenhagen 2002
 • E. Huntington, Civilization and Climate, New Haven 1915
 • E. Huntington, The Pulse of Asia, a Journey in Central Asia Illustrating the Geographic Basis of History, Boston-New York 1907
 • E. Zwolski, Kasjodor i Jordanes. Historia gocka, czyli Scytyjska Europa, Lublin 1984
 • F. Koneczny, O ład w historii, Warszawa 1992
 • F. Wood, The Silk Road: Two Thousand Years in the Heart of Asia, Berkeley 2002
 • H. Uhlig, Jedwabny Szlak. Kultury antyku między Chinami a Rzymem, tłum. J. Danecki, Warszawa 1996
 • Herodot, Dzieje, tłum. S. Hammer, Warszawa 1954
 • J.A. Wendt, Skarby kartografii, Warszawa 2013
 • J.B. Bury, History of the Eastern Empire from the Fall of Irene to the Accession of Basil: AD 802-867, New York 2008
 • L. Gumilow, Od Rusi do Rosji. Szkice z historii etnicznej, tłum. E. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 1996
 • L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999
 • M. Dickens, The Church of the East [on-line], http://www.oxuscom.com/chof-east.htm [dostęp: 10.04.2017]
 • N. Megoran, S. Sharapova, Mackinder’s „Heartland”: A Help or Hindrance in Understanding Central Asia’s International Relations?, http://www.ca-c.org/journal/2005/journal_eng/cac-04/02.megeng.shtml
 • Nomads – the Facts, „New Internationalist Magazine” [on-line], https://newint.org/features/1995/04/05/facts/ [dostęp: 10.04.2017]
 • S. Kalita, Grecy w Baktrii i w Indiach. Wybrane problemy ich historii, Kraków 2005
 • S. Stampfer, Did the Khazars Convert to Judaism?, „Jewish Social Studies: History, Culture, Society”, nr 19, 2013
 • The Chronicle of Novgorod, 1016-1471, tłum. R. Michel, N. Forbes, London 1914
 • W. Kluj, Ewangelizacja Chin, „Misyjne Drogi”, t. 102, nr 6, 2003
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26701013-ca63-4c5c-947f-2bc2ddad1591
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.