PL EN


2015 | 4 (25) | 28-37
Article title

Wykorzystanie wielowymiarowych reguł asocjacyjnych do poszukiwania uwarunkowań satysfakcji klientów z usług jednostek samorządu terytorialnego

Content
Title variants
EN
The use of multidimensional association rules in search of determinants of customer satisfaction with services of local government units
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article aims at presenting the results of the application of multidimensional association rules to explore the potential determinants of satisfaction with services. The bases for the search are the results of a study on the importance of social engagement and attachment to the place of residence to the satisfaction of the services provided by LGUs. The article has a research nature and has been prepared on the basis of the results of the survey. The research procedure also benefited from the literature in sociology and data mining available in the form of books and articles. The results of the carried out analysis indicate that between social engagement and satisfaction with services provided by LGUs and attachment to the place of residence and satisfaction with the services there are links and they can be pointed to as determinants of customer satisfaction. One should not assume that the two mentioned relationships relate to the entire studied population, but to the selected groups.
Contributors
References
 • Babin B.J., Griffin M., Babin L., 1994, The effect of motivation on consumers’ satisfaction reactions, Advances in Consumer Research, vol. 21.
 • Błoński K., 2011, Segmentacja klientów korzystających z usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego, [w:] Metody pomiaru i analizy rynku usług. Dylematy badawcze, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu nr 201, Poznań.
 • Błoński K., 2014, Emocje a satysfakcja klienta na przykładzie klientów JST, Marketing i Rynek, nr 8.
 • Brin S., Motwani R., Ullman J.D., Tsur S., 1997, Dynamic itemset counting and implication rules for market basket data, SIGMOND Record, vol. 6, nr 2.
 • Cassia F., Mango F., 2011, Differences between public administrators’ and elected officials’ perspectives on the role of citizen in service quality improvement processes, The TQM Journal, no. 5, s. 550-559.
 • Doroszewski W. (red.), 1996, Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa.
 • Jedynak P., 2007, Ocena znormalizowanych systemów zarządzania jakością. Instrumenty i uwarunkowania wartości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Kasarda J.D., Janowitz M., 1974, Community Attachment in Mass Society, American Sociological Review, vol. 39.
 • Larose D.T., 2006, Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Liljander V., Strandvik T., 1997, Emotions in service satisfaction, International Journal of Service Industry Management vol. 8, no. 2, s. 148-169.
 • Łapczyński M., 2014, Analiza asocjacji i sekwencji w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Mitręga M., 2005, Pomiar relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem, Marketing i Rynek, nr 2.
 • Morzy T., 2013, Eksploracja danych. Metody i algorytmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa s. 10-95.
 • Pasztyła A., 2010, Analiza koszykowa danych transakcyjnych – cele i metody, Systemy IT, dostęp: https://www.google.com/url?q=http://www.statsoft.pl/pdf/artykuly/basket.pdf&sa=U&ei=
 • EMM1Uqu7LMSjhgexoYFA&ved=0CAkQFjAB&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGaRsECWUk_2Mcx8HwfNybJK0ev-A pobrano: 15.04.2015.
 • Rószkiewicz M., 1997, Jakość badań marketingowych o charakterze ilościowym, Marketing i Rynek nr 12.
 • Scott D., Vitartas P., 2008, The role of involvement and attachmentbin satisfaction with local government services, International Journal of Public Service Management vol. 21, no. 1, s. 45-57.
 • Słownik języka polskiego, 2006, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Swaniewicz P., Dziemianowicz W., Mackiewicz M., 2000, Sprawność instytucjonalna administracji samorządowej w Polsce – zróżnicowanie regionalne, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Trutkowski C., Mandes S., 2005, Kapitał społeczny w małych miastach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Zasępa R., 1991, Zarys metody reprezentacyjnej, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, GUS, tom 39, Warszawa.
 • Zins A.H., 2001, Timing and contextual effects on satisfaction measurement, European Advances in Consumer Research, vol. 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26729a77-d9d1-4ac0-8a19-aaef6202a8ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.