PL EN


2013 | 5(37) | 153-162
Article title

Outsourcing w transporcie drogowym w ujęciu kosztów pracowniczych

Authors
Content
Title variants
EN
Outsourcing in Road Transport from a Staff Costs Perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Monitorowanie przemian, funkcjonowanie i rozwój rynku usług transportowych są niezwykle istotne ze względu na koszty. W procesie globalizacji logistyka nabiera jeszcze większego znaczenia, gdyż poza planowaniem i organizacją stawia na najważniejszą kwestię dla każdego przedsiębiorstwa, a mianowicie optymalizację kosztów. W artykule zostały przeanalizowane dwie koncepcje outsourcingu w transporcie drogowym na obszarze Polski. Rozważania są wstępem do pogłębionej analizy rynków z perspektywy bieżących i przyszłych potrzeb gospodarki.
EN
Monitoring of changes, functioning and development of transport services are very important for the costs. In the globalisation process logistics becomes more and more significant as, apart from planning and organization, it prioritizes the most important thing for any enterprise – the optimalisation of costs. The article analyses two concepts of outsourcing in road transport in Poland. The discussion is an introduction to a thorough analysis of markets from the perspective of current and future economic.
Year
Issue
Pages
153-162
Physical description
Contributors
author
 • Wyższa SZkoła Bankowa we Wrocławiu
References
 • Brzozowski A., Ewolucja w transporcie, wnp.pl, portal gospodarczy [20.12.2012].
 • Cook M.F., Outsourcing funkcji personalnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Dudziak M., Outsourcing zakupów, czyli koniec funkcji zakupów, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2005, nr 1.
 • Hernecka M., Kurz E., Outsourcing kadr i płac: rozwiązanie na czas kryzysu, http://www.egospodarka.pl/84110, Outsourcing-kadr-i-płac-rozwiązanie-na-czas-kryzysu,1,20,2.html [2.01.2013].
 • http://www.freightlink.pl/ferry-ports.php [1.04.2013].
 • http://www.taxcare.pl/ksiegowosc/ksiegi-handlowe [1.04.2013].
 • Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, red. W. Kowalczewski, J. Nazarko, Difin, Warszawa 2006.
 • Kłos M., Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Koziński A., Pomysł na przyszłość polskiej gospodarki: Jak skodę zamienić na jaguara?, http://www.polskatimes.pl/artykul/729935,pomysl-na-przyszlosc-polskiej-gospodarki-jak-skodezmienic-w-jaguara,id,t.html [2.06.2013].
 • Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki, red. R. Kozłowski, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
 • Kupczyk A., Radykalne zmiany w firmie. Od reengineeringu do organizacji uczącej się, Wyd. Prawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawa 1998.
 • Ludwiński dla Wydawnictwa Naukowego PWN, Twoja-Firma.pl, portal małych i średnich firm, http://www.twoja-firma.pl/wiadomosc/16798362,czy-oplaca-sie-outsourcing-rachunkowoscina-poziomie-duzej-firmy.html [12.10.2012].
 • Majewski P., Czas na e-biznes, Helion, Gliwice 2007.
 • Matejun M., Proces outsourcingu w praktyce gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw, w: Dylematy organizacji gospodarczych. Teoria i praktyka początku XXI wieku, red. W. Matwiejczuk, Difin, Warszawa 2011.
 • Trocki M., Outsourcing jako metoda restrukturyzacji przedsiębiorstw, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 1999, nr 9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-267a8e83-85a1-47e6-aa5d-2ddcd3c5e2a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.