PL EN


2015 | 2/2015 (52), t.1 | 150-161
Article title

Wykorzystanie technologii mobilnych w biznesie – badanie pilotażowe świadomości organizacji polskiego sektora MŚP

Content
Title variants
EN
The Use of Mobile Technology in Business – a Pilot Study of Consciousness of Polish SME Sector Organizations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono główne aspekty rozwoju rynku urządzeń oraz rozwiązań mobilnych przeznaczonychdo korzystania z Internetu. Obszernie zaprezentowano przeprowadzone badanie pilotażowe dotycząceświadomości wykorzystania technologii mobilnych w aspekcie mobilnych stron WWW. Badanie objęłocztery główne kategorie przedsiębiorstw, tj. posiadające mobilne strony internetowe, realizujące projektwdrożenia tego typu rozwiązania, planujące rozpocząć takie przedsięwzięcie oraz niezakładające podjęciatego typu działań. Następnie przestawiono otrzymane wyniki badań pilotażowych oraz dokonano ichanalizy. Artykuł wieńczą wnioski dotyczące poziomu świadomości wykorzystania mobilnych technologiiWWW w biznesie w polskim sektorze MŚP.Słowa kluczowe: urządzenia mobilne, RWD, e-commerce, mobilne strony WWW, MŚP.
EN
The article presents the main aspects of the development of the market of mobile devices and solutions for using the Internet. In the following part, the authors present a pilot study on the use of mobile technology in terms of mobile web pages. The survey contains four main categories of companies, i.e.: having mobile websites, carrying out a project to implement this type of solution, planning to start such a project, and not planning to take this type of action. Next, the authors present and analyze the results of pilot studies. The article is crowned with conclusions regarding the level of awareness of the use of mobile web technologies in business in the Polish SME sector.
Keywords
Year
Pages
150-161
Physical description
Dates
published
2015-02-02
Contributors
References
 • Chmielarz, W. (2009). Ocena wybranych płatności mobilnych w Polsce. Zeszyty Naukowe. Studia Informatica/Uniwersytet Szczeciński, (24), 85–102.
 • IBM (1994). Simon Says „Here’s How!” – Users Manual. Pozyskano z: http://research.microsoft.com/en-us/um/people/bibuxton/buxtoncollection/a/pdf/Simon%20User%20Manuals.pdf (26.01.2014).
 • Lubina, E. (2007). M-learning w strukturze metodycznej e-learningu. e-mentor, 5 (22). Pozyskano z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/22/id/485 (15.11.2014).
 • Łysik, Ł. (2004). Sms jako narzędzie marketingu mobilnego. W: Systemy wspomagania organizacji SWO’2004 (s. 551–558). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Łysik, Ł. (2007). Charakterystyka usług dostępnych w handlu mobilnym (m-commerce). Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna, 10 (1150), 138–148.
 • Mikowska, M. (2013). Smartfonizacja Polaków – infografika i odrobina gorzkiej prawdy. Jestem.mobi. Pozyskano z: http://jestem.mobi/2013/02/smartfonizacja-polakowinfografika-i-odrobina-gorzkiej-prawdy/ (1.03.2014).
 • Nielsen. (2013). Mobile Consumer A Global Snapshot. Pozyskano z: http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/us/en/reports-downloads/2013%20Reports/Mobile-Consumer-Report-2013.pdf (26.01.2014).
 • Porębska-Miąc, T. (2008). Wykorzystanie technologii mobilnych w zarządzaniu relacjami z klientem. W: Systemy wspomagania organizacji SWO’2008 (s. 337-345). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Rogers E.M. (1983). Diffusion of Innovations. New York: The Free Press.
 • Sager, I. (2012). Before IPhone and Android Came Simon, the First Smartphone. Bloomberg Businessweek. Pozyskano z: http://www.businessweek.com/articles/2012-06-29/before-iphone-and-android-came-simon-the-first-smartphone?utm_medium=twitter (26.01.2014).
 • Wirtualnemedia.pl. (2014). Polska branża interaktywna: jaki był 2013 rok, co w 2014? Pozyskano z: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polska-branza interaktywna-jaki--byl-2013-rok-co-w-2014/page:1# (26.01.2014).
 • Yee-Loong Chong, A. (2013). Mobile Commerce Usage Activities: The Roles of Demographic and Motivation Variables. Technological Forecasting & Social Change, 80.
 • Yu-Lung, W., Yu-Hui, T., Ching-Pu, L., Sheng-Yuan, W. i Chi-Yuan, C. (2014). User-switching Behavior in Social Network Sites: A Model Perspective with Drill-down Analyses. Computers in Human Behavior, 33.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26865928-6828-408e-83da-0bb2198de72f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.