PL EN


2014 | 198 cz 2 | 36-46
Article title

Zadłużenie a inwestycje w spółkach odpłatnie korzystających z przedsiębiorstw państwowych

Content
Title variants
EN
The Debt and Investments in Companies Using State-Owned Enterprises Against Payment
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The essential aim of this paper is to examine the relation between the debt and investments in companies using state-owned enterprises against payment. Empirical examinations were conducted among companies using state-owned enterprises against payment from the Mazovian province which entered into an privatization agreement with the State Treasury in years 2000-2001. In examining the relation between the longterm debt to equity ratio and the value of material fixed assets the coefficient of correlation of Spearman's ranks was applied. Conducted empirical examinations don't allow to positively validate the research hypothesis stating, that in companies using state-owned enterprises against payment between the long-term debt and the value of material fixed assets the very strong negative relation exists.
Year
Volume
Pages
36-46
Physical description
Contributors
References
 • Błaszczyk B.: Zjawisko wtórnej prywatyzacji - zmiany struktury własnościowej przedsiębiorstw państwowych. W: Przedsiębiorstwa sprywatyzowane w gospodarce polskiej. Red. M. Bałtowski. WN PWN, Warszawa 2002.
 • Bojar E., Sosińska-Wit M., Żminda Z.: Leasing pracowniczy a restrukturyzacja przedsiębiorstw. Politechnika Lubelska, Lublin 2003.
 • Jarosz M., Kozak M.: Ekonomiczna i społeczna kondycja spółek pracowniczych w latach 1991-1994. Konkluzje. W: Blaski i cienie spółek pracowniczych 1991-1994. Red. M. Jarosz. Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1995.
 • Jóźwiak J., Podgórski J.: Statystyka od podstaw. PWE, Warszawa 2009.
 • Karpińska-Mizielińska W., Smuga T.: Zmiany relacji własnościowych i ich wpływ na poprawę efektywności gospodarowania w długim okresie. Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1997.
 • Karpińska-Mizielińska W., Smuga T.: Zmiany stosunków własnościowych w procesie tworzenia strategii gospodarczych. Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1994.
 • Kozarzewski P.: Prywatyzacja bezpośrednia: stan prawny. W: Prywatyzacja bezpośrednia. Inwestorzy. Menedżerowie. Pracownicy. Red. M. Jarosz. Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1998.
 • Sierpińska M.: Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. W: M. Sierpińska, T. Jachna: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. WN PWN, Warszawa 2005.
 • Sobczyk M.: Statystyka opisowa. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Sobolewski H.: Determinanty i procedury przekształceń własnościowych. Dwie dekady prywatyzacji. Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji. Dz.U. z 2002 r., nr 171, poz. 1397 z późn. zm.
 • Wrońska E.: Strategie finansowe spółek pracowniczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2687b1a1-a679-456e-9a88-3c755fc22b93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.